صنعت خبرلری:  شاخص کل بورس با اُفت ۲۶ هزار واحدی روی پله یک میلیون و ۲۳۴ هزار واحدی قرار گرفت.

امروز چهارشنبه (۲۴ دی ماه) شاخص کل بورس با اُفت ۲۶ هزار واحدی روی پله یک میلیون و ۲۳۴ هزار واحدی قرار گرفت.

امروز نماد‌های فولاد، فارس، فملی، شپنا، وبملت ،خودرو و وغدیر بیشترین تاثیر را روی شاخص کل بورس داشته اند.

نماد قیمت پایانی تاثیر
فارس ۱۰,۰۶۰
(۳۶۰۴٫۲۵)
فملی ۱۰,۹۴۰
(۲۵۱۱٫۶۷)
فولاد ۱۰,۸۹۰
(۲۱۵۲٫۲۵)
شپنا ۹,۷۴۰
(۹۷۳٫۵۲)
وبملت ۳,۹۵۰
(۸۸۴٫۰۴)
خودرو ۲,۵۲۰
(۸۳۳٫۴۳)
وغدیر ۱۰,۳۱۰
(۸۳۱٫۸۷)

نمادهای تاثیر گذار در فرابورس:

همچنین شاخص کل فرابورس با اُفت ۲۸۴ واحدی وارد کانال ۱۸ هزار ۴۱۶ واحدی شد.

نماد قیمت پایانی تاثیر
آریا ۸۳,۲۸۶
(۵۸٫۷۵)
غصینو ۸۷,۳۳۰
(۲۸٫۲۳)
زاگرس ۱۹۲,۵۰۰
(۱۹٫۱۶)
وسپهر ۱۰,۳۱۷
۱۸٫۹۸
شگویا ۹,۶۴۲
(۱۶٫۹۸)
دماوند ۵۱,۹۴۹
(۱۰٫۷۸)
فرابورس ۴۵,۴۶۳
(۹٫۸۱)

منبع:تازه نیوز