مدیریت خدمات شهری یکی از مهمترین حوزه های خدمت به شهروندان است که انعکاسی از کل بدنه شهرداری حتی مجموعه ادارات دولتی را به رخ می کشد ، اغلب شهروندان با سبک و سنگین کردن این خدمات ، به مجموعه شهرداری حتی دولتمردان نمره می دهند و در شهرهای بزرگی مانند تبریز انعکاس این خدمات در میزان رضایتمندی عمومی بسیار زیاد است ، اندکی بی تدبیری در نحوه ارائه این خدمات می تواند تاثیرات بسیار نامطلوبی به همراه داشته باشد حدود سه دهه قبل بود که معاون شهردار وقت تبریزدر یکی از روزهای زمستان و در برنامه زنده رادیویی از شهروندان خواست تا برف پشت بامها را به کوچه ها بریزند تا شهرداری به عنوان خدمت صادقانه این برفها را جمع کند، تا چند روز کوچه های کم عرض تبریز با چندین متر برف انباشته شده و یخ زده روبرو بود بدون اینکه نیروهای محدود شهرداری بتواند در این زمینه کارموثری انجام دهند.در یکی دو سال اخیر هم طرح های جدیدی در حوزه خدمات شهری تبریز به صورت ابتکاری اجرا می شود که موجب مشکلاتی برای شهروندان می شود . طرح های ابتکاری که گاه با عناوین ترکی هم اجرا میشود اما در عمل چندان به مذاق شهروندان خوش نمی آید .طرح هایی مانند حذف پل های سیمانی و فلزی از مقابل منازل که با عنوان گوزل تبریزم اجرا شد و طرح اخیر ریختن برگ در ۲۷ نقطه تبریز که موجب اعتراض بسیاری از شهروندان وکسبه شد. بسیاری از مغازه ها از برگ های خشک پرشدند و تردد عادی شهروندان در پیاده روهای شلوغ ، جایی که خبری از نوستالوژیهای پائیزی نیست و همه به دنبال رسیدن به مقصد هستند اما کفشهای عابران پر از برگ های خشک شد ، تاآنجا که معاون خدمات شهری تبریز از اصلاح این طرح در سالهای آتی و مشکلات آن گفت به نظر می رسد اجرای چنین طرح هایی در تمام ۱۱ منطقه شهری تبریز موجب مشکلاتی میشود و اگر مسئولان شهری تمایل دارند تا این طرح های ابتکاری را اجرا کنند بهتر است تا چنین طرح هایی راابتدا به صورت پایلوت در یک منطقه شهری اجرایی کنند و با بررسی بازتاب های آن در عمل به گستره این طرح ها در تمام شهر اقدام کنند. موضوع مهم دیگر اتکا کردن شهرداری به وظایف محوله ای است که در حوزه خدمات شهری متوجه این ارگان است و در حالی که گلایه هایی از نحوه جمع آوری زباله همچنین آسفالت معابر شهری در آستانه فصل زمستان وجود دارد به نظر می رسد تمام همت مسئولان شهری باید در انجام این وظایف محدود شود نکته بسیارمهم دیگر استفاده از نظرات کارشناسان حوزه خدمات شهری همچنین تجربه شهرهای موفق در داخل و خارج کشور برای جلب رضایت شهروندان است. این تجارب و نظرات کارشناسی می تواند هزینه های مدیریتی را به شدت کاهش دهد و در حالی که شهرداری با مشکلات مالی فراوانی روبرو است با هزینه کم در زمینه مدیریت مطلوب شهری گامهای استوارتری برداشت.