تورج دهقانی زنگنه، رئیس سازمان هواپیمایی:
در حال گسترش برنامه ساخت هواپیما در کشور هستیم که بر اساس آن هواپیمای ایران ۱۴۰ به‌ صورت یک هواپیمای باری مورد استفاده قرار گیرد.
 این هواپیما در یگان‌های نظامی مورد استفاده قرار خواهد گرفت، ضمن این‌که در حال انجام مقدمات راه‌اندازی خط تولید هواپیمای ۱۰۰ نفره مسافری هستیم.