به گزارش  صنعت خبرلری ، حدود۱۰۰ میلیارد دلار از پولهای ایران درخارج از کشور بلوکه است.
این مبلغ پول سه سال فروش نفت ایران است و برای ۸۳ میلیون جمعیت ‌کشور ماهانه۳۰ میلیون تومان را شامل میشود.
واقعا اگه سرمایه‌های مملکت به مردم می‌رسید هیچ فقیری نبودکه باتوجه به کاهش میزان درآمدهای نفتی این پول میتوانست تحول بزرگی در اقتصاد کشور به وجود آورد.

منبع : ایسنا