رییس هیئت مدیره موسسه خیریه نوبر گفت:تلاش کرده ایم با فعالیتهای اقتصادی محدود به توسعه پایدار امور خیریه کمک کنیم.

کاظم خاماچی امروز در نشست خبری با اشاره به سابقه فعالیت این موسسه گفت:درسال۱۳۲۶ باتامین اقلام سوخت و تغذیه محله نوبر شروع به کار کرد و همزمان دو مدرسه دخترانه و پسرانه برای فعالیت فرهنگی هم احداث کرد و اکنون در۳ زمینه درمان؛جهیزیه و کمک به ایتام فعال است.

وی گفت:این موسسه در سه زمینه درمان و جهیزیه همچنین حمایت از ایتام فعال است ودرحال حاضر۱۰هزار پرونده درمان در۵ منطقه تبریز تحت پوشش دارد.

وی خاطر نشان کرد:درتامین جهیزیه نیز کمکها را از تبریز به روستاهای اطراف منتقل کرده ایم چرا که برخی موسسات تامین جهیزیه درتبریز را برعهده گرفته اند.

وی ادامه داد: در سال جاری به حدود ۵۰۰ دختر دم بخت جهیزیه داده شده و هر هفته چند جهیزیه شامل ۲۲ قلم کالا به خانواده های فقیر درروستاهای استان اعطا میشود و تا کنون در بیش از ۴۰۰ روستا حضور داشته ایم.

خاماچی با بیان اینکه کمک به ایتام این موسسه کمکهای شایان توجهی به کودکان بی سرپرست داشته است عنوان کرد: برخی از کودکان تحت پوشش دهه های قبل اکنون به مفاخر علمی و پزشکی مبدل شده اند که افتخاری برای این موسسه است.

وی به حمایت از۲۴۰ بیمار روانی توسط این موسسه دراستان اشاره کرد و گفت: این بیماران مظلوم ترین بیماران هستند چرا که نه تنها حمایت معنوی از آنان صورت نمی گیرد بلکه توسط دیگران مورد آزار و اذیت قرار می گیرند و این موسسه با پرداخت مستمری به خانواده آنان ، به نگهداری این بیماران کمک می کند و با تامین مواد اولیه زندگانی مانند خورد و خوراک بسیاری از مشکلات روانی آنان هم حل میشود.

وی با اشاره به احداث ۵ بیمارستان توسط این موسسه در تبریز گفت: فاز دوم و سوم بیمارستان الزهرا ، بیمارستان سوانح سوختگی ، بیمارستان ۳۲۰ تختخوابی بیماران روانی و بیمارستان ۱۲۰ تختخوابی  بیماران دیالیزی ازجمله این خدمات است و بیمارستان جامع سرطان در خاوران را در ۲۷ هزار متر مربع احداث می کنیم.

وی ارائه خدمات خیریه در زلزله های ورزقان ، سرپل ذهاب و بم را از خدمات این موسسه برشمرد و گفت: در سر پل ذهاب ۲۰۰ میلیون کمک کردیم  و در بم هنرستان احداث شده همچنین در زلزله ورزقان در بیش از ۲۰ روستا غسالخانه احداث شد.

وی با اشاره به خدمات ارائه شده دردوران کروناگفت: بسته های کمک معیشتی و حمایت از افرادی مانند کارگران و باربران را در ماه های اخیر انجام داده ایم.

وی بابیان اینکه خود اعضای هیئت مدیره هم در کارهای خیر مشارکت می کنند گفت: اخیرا در خرید خانه ای برای نیازمندان چهار نفر از هیئت مدیره هرکدام ۱۰ میلیون تومان کمک کردند.

وی یادآور شد: هزینه های درمان و دارو بسیار بالا رفته و اگر سالهای قبل ماهانه ۳۰ میلیون کمک دارو داشتیم این میزان امسال به ۳۰۰ میلیون تومان رسیده است.