پنجمین شورای اسلامی تبریز در حالی منتخبین خود را شناخت که بسیاری از اعضای بازمانده دور چهارم  هنوز نتوانسته اند از شوک بی رغبتی مردم به خودشان درآیند و با بیانیه های متعدد و شکایت به مراجع قانونی سعی در بر هم زدن ترکیب فعلی شورا دارند.
حضورتنها  دو عضو از شورای ۱۶ نفره  چهارم تبریز و عدم تحصیل موفقیت حضور بقیه  در شورای ۱۳ نفره  پنجم پیامهای بسیاری برای مدیریت شهری دارد. بر خلاف شهرهایی مانند تهران که توجه به حضور سیاسیون بیشتر بوده ، در تبریز شهروندان رای به متخصصین را بیشتر پسندیده اند.بررسی سوابق تک تک اعضای شورای پنجم نشان می دهد اکثریت اعضای دارای این شورا با سوابق متعدد مدیریتی، اجرایی هستند و این سوابق نقش بسزایی در تصمیم گیریها و تصمیم سازی های این شورا خواهد داشت.
حضور افرادی که قبلا سوابق مدیریت عالی عمرانی در سطح استان را داشته اند و نیز اشخاصی که از چهره های بالقوه برای شهرداری دوره های قبل بوده اند در کنار متخصصین دانشگاهی شهر سازی نوید ساختن تبریزی آبادتررا می دهد.
شورای تبریز با وجود متخصصان و مدیران ارشد بودجه نویسی اسبق استان نیز امید زیادی به رهایی از بودجه نویسی های ابتدایی  وغیر کارشناسی در سالهای گذشته دارد. انتقادات زیادی به نحوه اهدای هبه به افراد و گروه های مختلف در دوره قبلی شورا وجود داشت که  خارج از ضوابط بودجه نویسی صورت می گرفت و منجر به پیدایش توقعات بی جا از شورای شهر می شد. بودند افرادی که با تخریب یک مسجد قدیمی در مرکز شهر ، راه شورا را در پیش می گرفتند و از شورای شهر درخواست هبه برای بازسازی مسجد را می نمودند ، اقدامی که موجب بر هم خوردن نظم در مدیریت شورا میشد.
البته حضور دو نماینده سابق مجلس شورای اسلامی(شکور اکبرنژاد و مسعودی ریحان) در جمع اعضای شورای شهر تبریز موجب شده تا این شورا چندان هم غیر سیاسی نباشد.
نکته مهم دیگر در انتخابات شورای پنجم تبریز مشارکت کم شهروندان است که ازسوی تحلیگران به یک قهر تمام نشدنی اجتماعی تعبیر میشود در حالی که تبریز جمعیتی در حدود یک میلیون و هشتصد هزار نفر دارد اما بیشترین تعداد رای عضو شورای تبریز در دور پنجم کمتر از ۱۰۰ هزار رای است و نفر آخر تنها با رای ۳۷ هزار تبریزی به شورا راه یافته است. به گفته برخی کارشناسان این تعداد رای در حقیقت متعلق به یک محله است و اعضای شورای شهر از پشتوانه کامل برخودار نیستند. در شرایط فعلی پیشنهاد می شوند اعضای سابق شورای اسلامی تبریز به جای تشنج آفرینی و بر هم زدن فضای اجتماعی شهر به فکر همراهی و ارائه مشاوره لازم به منتخبین دور پنجم باشند. آنان تجربیات خوبی دارند که می تواند در اختیار منتخبین مردم قرار بگیرد و سهمی در آبادانی تبریز ایفا کند

سید مرتضی احمدپور – مدیر مسئول و صاحب امتیاز صنعت تبریز