به گزارش صنعت خبرلری ، کاغذ بازی و بروکراسی اداری موضوعی است که نه تنها صدای تولید کنندگان بلکه  مسئولان اقتصادی را هم درآورده فرایندی که در ادارات زیر نظر آنان انجام  میشود اما گویی از کنترل آنان هم خارج است.

آذربایجان شرقی به عنوان یکی از استانهای برتر در زمینه کاغذ بازی مطرح است موضوعی که داود بهبودی ، رئیس سازمان برنامه  وبودجه استان هم از آن گله می کند و معتقد است گسترش این وضعیت در استان موجب فرار سرمایه میشود.

کاغذبازی اداری در مسیر تولید نوعی مافیاست
رزم حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت  هم   با تاکید بر اینکه به عنوان اولین وزارتخانه در جهت کاهش مجوزها و حذف بروکراسی اداری گام برداشته ایم، اضافه کرد: مسیر ناهموار و کاغذبازی اداری در مسیر تولید نوعی مافیا محسوب می شود.


وی همچنین از مجلس شورای اسلامی خواست قوانین مخل کسب و کار را تعدیل یا رفع نماید.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه رضایت مردم و ایجاد اشتغال پایدار برای جوانان از فاکتورهای حائز اهمیت در توسعه کشور است، گفت: به عنوان نمونه مالیات پیش پای صنعت باید برداشته شود، تا صنعت روان تر به ایجاد شغل و کمک به توسعه گام بردارد.
بهرام شادگان ، تولید کننده ای که به گفته خود ۳ سال است به دنبال دریافت مجوز تولید است به خبرنگارصنعت خبرلری می گوید: اصلی ترین مشکل موجود کارشناسانی هستند که در ادارات وظیفه تائید گزارشات را دارند و تابع هیچ دستور و بخشنامه ای نیستند و به عناوین مختلف سنگ اندازی می کنند وگرنه مدیران ارشد همواره بر تسریع در کارها تاکید می کنند.