بانک مرکزی در بخشنامه ای، مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر تمدید مهلتِ استفاده از مصوبه این شورا در خصوص تعیین تکلیف بدهی غیرجاریِ واحدهای تولیدی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۰ را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
بر این اساس، مؤسسه اعتباری موظف است بنا به درخواست واحدهای تولیدیِ مشمول، مطالبات از آن‌‌ها را که تمام یا بخشی از آن غیرجاری شده است، برای یک‌بار، و حداکثر به مدت پنج سال، با أخذ میزان ۷ و نیم درصد از مانده ی بدهی و با دوره تنفس شش‌ماهه، در چارچوب «دستورالعمل نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباری»، امهال کند