به گزارش صنعت خبرلری ، سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران:مکمل‌هایی که با نام اکتان افزایی عرضه می‌شود، هیچ تأثیری در افزایش کیفیت سوخت و یا به‌سوزی آن ندارند.

▫️عرضه این مکمل‌ها هیچ مجوزی از سوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، سازمان حفاظت محیط زیست و یا دیگر مراجع رسمی ندارد.