۱۲۰ کاگر کمپرسور سازی تبریز با حضور در دفتر مدیر عامل کمیته امداد آذربایجان شرقی خواستار حمایت مادی کمیته امداد از خود در ماه مبارک رمضان شدند.

تصویر نامه رادر زیر می خوانید:

نامه کمپرسور