مدیر عامل بیمارستان “بهبود” تبریز معتقد است: توریسم سلامت نقش ویژه ای در توسعه اقتصادی آذربایجان می تواند داشته باشد.

 به گزارش صنعتیمیز ، ” بهمن ذیجاه” در گفتگو با نصر ،  با بیان ضرورت توجه ویژه به صنعت پاک توریسم سلامت و جایگاه مهم ورود گردشگران در رونق اقتصادی تبریز گفت: اقدامات مهمی از جمله مذاکرات بین کشورهای همسایه از جمله جمهوری آذربایجان  که ۸۰ درصد گردشگران سلامت را کشورآذربایجان به خود اختصاص می دهد انجام گرفته است از جمله پیشرفت های بخش پروازهای مستقیم به تبریز ودربخش زمینی نظارت نسبت به سالهای گذشته با حساسیت پیگیری می شوداما باوجود تلاش های ما هنوز نقص های در زمینه حمل و نقل وجود دارد برای بازده این صنعت باید تمام ار گان ها همکاری لازم را داشته باشند.

وی گفت: باید از تمام فرصت ها در زمینه جذب دوباره گردشگران سلامت هم به کشور هم به تبریز استفاده کنیم و زمینه های لازم را در این خصوص فراهم آوریم وبا برنامه ریزی همه جانبه تهدیدها را به فرصت تبدیل کنیم و گامی مهم در زمینه تشنج زدایی دیدگاه های مردم کشور اسلامی ایران فراهم کنیم.

وی یکی از دلایل مهم کاهش گردشگران را پایین آمدن ارزش پولی توریست های سلامت دانست که قدرت خرید آنها را کاهش داده است .

ذیجاه افزود: در زمینه توریسم سلامت عملکرد بخش خصوصی  از بخش دولتی بسیار خوب و درسطح بالا انجام می گیرد و اولویت بیمارستان بهبود نیز حفظ تکریم بیماران و برخورد انسانی و روحیه مردم داری است که بیشترین جذب را در این صنعت به خود اختصاص داده است.

مدیرعامل بیمارستان بهبود گفت: برای رسیدن به وضعیت مناسب و نجات مشکلات اقتصادی  باید  کارها به مردم و بخش خصوصی واگذار شود و دولت نظارت کند تا تخلفی صورت نگیرد.

وی افزود: یکی از مشکلات اساسی در بخش های خصوصی  پرداخت نکردن به موقع بیمه ها است که چرخه خدمات را با مشکلاتی از جمله پرداخت نکردن به موقع حقوق و خدمات رسانی مواجه می کند که باید نظارت کافی انجام بگیرد تا پرداخت آنها به یکسال به تاخیر نیفتد.

ذیجاه گفت: بیمارستان بهبود با تمام امکانات پیشرفت های روز دنیا خود را همسو می کند تا به نحواحسن به مردم و گردشگران سلامت با هدف جلب رضایت مندی با ۳۶۰ پرسنل و ارائه خدمات شبانه روزی در ایام تعطیلات رسمی نیز پذیرایی مردم است.

وی اذعان  داشت: برنامه توسعه پروژه بیمارستان وافزایش مساحت بیمارستان تا یکسال آینده و افزایش پرسنل به دو برابر افزایش که یکی از گام های بزرگ برای جذب دوباره گردشگران به تبریز خواهد بود.

وی گفت: در زمینه دفع زباله های عفونی بیمارستان بهبود در آینده نزدیک با آخرین دستگاه و تکنولوژی دنیا با سیستم استریل و زباله سوز خریداری شده و انجام خواهد شد.