وزیر بهداشت گفت: معدود افراد مبتلا به بیماری جذام در ایران در مركزی نزدیكی شهر تبریز زندگی می كنند

به گزارش صنعتیمیز به نقل از  خبرنگارسلامت ایرنا، سیدحسن هاشمی عصر دوشنبه در دیدار با ساساكاوا رئیس بنیاد خیریه ساساكاوا ژاپن در وزارت بهداشت پس ازاظهارتمایل وی برای دیدار با بیماران مبتلا به جذام در ایران از حذف این بیماری در ایران خبر داد.
وی افزود: معدود افراد مبتلا به بیماری جذام در ایران در مركزی نزدیكی شهر تبریز زندگی می كنند، خود من دو هفته پیش از این مركز بازدید كردم، ۱۴ نفر بیمارمبتلا به جذام زنده هستند كه همگی بالای ۶۰ سال سن دارند و از ۵۰ سال پیش در این مركز زندگی می كنند.
وزیربهداشت گفت: این بیماران مربوط به دوره ای هستند كه بیماری جذام در شمال غرب ایران شایع بود ولی اكنون این بیماری در ایران ریشه كن شده است و نوه ها و فرزندان بیماران باقیمانده نیز در سلامت در شهركی در نزدیكی تبریز زندگی می كنند.