صادرات ایران به ترکیه در سال ۲۰۱۷ با رشد ۵۹ درصدی نسبت به سال قبل از آن به حدود ۷.۵ میلیارد دلار رسید.

به گزارش پایگاه خبری،تحلیلی صنعـتیـمیـز ،آمارهای منتشر شده توسط اداره آمار ترکیه نشان می دهد مبادلات تجاری ایران با این کشور در سال ۲۰۱۷ به ۱۰٫۷۵۱ میلیارد دلار رسیده است. این رقم نسبت به سال قبل از آن ۱۱ درصد رشد داشته است. مبادلات تجاری ایران و ترکیه در سال ۲۰۱۶ بالغ بر ۹٫۶۶۵ میلیارد دلار گزارش شده بود.

صادرات ترکیه به ایران در سال ۲۰۱۷ با افت ۳۴ درصدی نسبت به سال قبل از آن مواجه شده و به ۳٫۲۵۹ میلیارد دلار رسیده است. ترکیه در سال پیش از آن ۴٫۹۶۶ میلیارد دلار کالا به ایران صادر کرده بود.

ایران هشتمین مقصد صادراتی ترکیه در سال ۲۰۱۷ بوده و ۲٫۱ درصد از کل صادرات این کشور را جذب کرده است.

با وجود افت صادرات ترکیه به ایران واردات این کشور از ایران در سال ۲۰۱۷ رشد قابل توجه ۵۹ درصدی داشته است که علت عمده آن صعودی شدن قیمت نفت و گاز است. نفت و گاز بخش مهمی از صادرات ایران به ترکیه را تشکیل می دهد.

صادرات ایران به ترکیه در سال ۲۰۱۶ بالغ بر ۴٫۶۹۹ میلیارد دلار بوده که این رقم با رشد ۵۹ درصدی به ۷٫۴۹۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۷ رسیده است. ایران دوازدهمین صادرکننده به ترکیه در این سال بوده و سهم ۳٫۲ درصدی از کل واردات ترکیه داشته است.

منبع: تسنیم