رئيس اتاق بازرگاني تهران از پرداخت ۱۰۰ هزار ميليارد تومان بدهي دولت به بخش خصوصي از بودجه کل کشور خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری،تحلیلی صنعـتیـمیـز  به نقل از صداوسیما، مسعود خوانساري در حاشيه اولين همايش آموزشي بين المللي مديريت پروژه در صنعت حفاظت الکترونيک افزود: رقم انباشته دولت به بخش خصوصي قابل توجه است که پرداخت ۱۰۰ هزار ميليارد تومان آن از بودجه کل کشور به صحن علني مجلس رفته است.

وي با اشاره به اينکه بيشترين رقم اين بدهي مربوط به بنگاههاي تجهيزات پزشکي و دارو است گفت : ۵۰ هزار ميليارد تومان از اين بدهي به بنگاههاي صنعتي ، توليدي ، دارويي و پيمانکاران بخش خصوصي پرداخت خواهد شد .

رئيس اتاق بازرگاني تهران ادامه داد: اختصاص اين اعتبار از طريق پرداخت بدهي بانکها به بانک مرکزي و پرداخت بانک مرکزي به دولت انجام مي شود .

خوانساري گفت : با پرداخت اين بدهي امکان ايجاد فرصتهاي جديد شغلي در کشور فراهم خواهد شد.