وزیر کشور: فعالان اقتصادی باید رقابت محوری، توجه به تولید داخلی و اقتصاد مقاومتی را مورد توجه قرار دهند.

به گزارش پایگاه خبری،تحلیلی صنعـتیـمیـز  به نقل از صداوسیما، عبدالرضا رحمانی فضلی در نشست هم اندیشی با بانوان فعال در عرصه های اقتصادی کشور افزود: بزرگ ترین دستاورد وزارت کشور و دولت تا امروز بحث ساماندهی آسیب های اجتماعی است اما در حوزه اقتصادی هم فعال هستیم.

وی گفت: در وزارت کشور با توجه به دغدغه رئیس جمهور درباره مسایل اقتصادی، معاونت اقتصادی
تشکیل شده است.

وزیر کشور ادامه داد: با توجه به مسئله توسعه اقتصادی در کشور تاکنون ۲ نشست با بانوان فعال در عرصه های اقتصادی داشتیم که اثار خوبی هم داشته است.

رحمانی فضلی تصریح کرد : یکی از اهداف نشست هم اندیشی امروز، دیدار از نزدیک بانوان فعال اقتصادی کشور با همدیگر و ارتباط دادن آنها با استانداران محل خدمت آنهاست.

وی گفت : محصول این جلسه مثل جلسات قبل در قالب گزارشی به رئیس جمهور ارائه می شود تا انچه نیاز به حمایت دولتی است به اطلاع ایشان برسد.

وزیر کشور خطاب به بانوان فعال اقتصادی افزود : در عرصه مدیریتی کشور مسئله جنسیت مطرح نیست و همه بانوان در عرصه های مختلف کشور به ویژه در عرصه اقتصادی فعالیت دارند.

رحمانی فضلی ادامه داد : تغییر سبک زندگی همه فعالیت ها و رفتارهای ما را تحت تاثیر قرار داده است.

وی گفت: رشد تکنولوژی نقش موثری در تغییرات جامعه دارد و فعالیت های اقتصادی هم متاثر از این پیشرفت هاست و به عنوان مثال معلوم نیست که تکنولوژی در عرصه تولید فولاد سال اینده چه شرایطی داشته باشد.

رحمانی فضلی تصریح کرد: تغییرات تکنولوژی در همه سطوح علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی تاثیر دارد.

وزیر کشور گفت: شما فعالان اقتصادی و همه ارکان نظام، حلقه های در هم تنیده برای حل مشکلات مردم هستید و از شما بانوان فعال اقتصادی می خواهم نگاه خودتان را ارتقا دهید.

رحمانی فضلی ادامه داد : در مقابل این سیر تغییر و تحول عظیمی که در پیش داریم باید تغییر کنیم و اگر مدیریت نشود قطعا در مسیر تحول، جا می مانیم.

وزیر کشور گفت : فعالان اقتصادی در عرصه توسعه اقتصادی هستند نقش آفرین هستند که اقتصاد مقاومتی باید مورد توجه همه ما و شما باشد.

وی افزود : رقابت محوری ، توجه به ظرفیت های داخلی و اقتصاد مقاومتی مسایل مهمی است که باید مورد توجه همه فعالان اقتصادی باشد.

وزیر کشور خطاب به بانوان فعال اقتصادی تصریح کرد : شما فرماندهان عرصه اقتصادی کشور هستید و وزارت کشور هم حامی شماست تا در مسیر توسعه اقتصادی کشور حرکت کنید.

وی گفت : بخش خصوصی ما هنوز توان قبول برنامه های اقتصادی را به علت عقب افتادگی هایی که داریم، ندارد.

وزیر کشور تصریح کرد: مردم انتطار کیفیت، تنوع و تسریع در تولید دارند و فعالان اقتصادی باید با کمک هم این شرایط را در فضای تولید داخلی ایجاد کنند.

رحمانی فضلی افزود : با عقب افتادگی تاریخی و باورهای غلط در عرصه اقتصادی مواجه هستیم که باید برطرف شود.

وی تاکید کرد: رقابت، رفتن یا ادامه دادن در فضای اقتصادی کشور بر عهده ماست و این ماییم که باید مسیر را تعیین کنیم.
نشست هم اندیشی وزیر کشور با بانوان فعال در عرصه های اقتصادی امروز در وزارت کشور برگزار شد.