معاون توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری خواستار فعال شدن همه دستگاه‌ها در زمینه آموزش‌های مهارتی روستاییان و عشایر شد.

دکتر رضوی، در آیین افتتاحیه چهارمین اجلاس سراسری مدیران صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، با بیان اینکه هیچ چیز برای توسعه ملی مهم‌تر از توسعه روستاها نیست، اظهار داشت: علیرغم اینکه روستاییان و عشایر ۶۰درصد مساحت کشور در اختیار قرار دارد و تنها ۷/۲۶ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند که این امر بیانگر نبود عدالت در بین جامعه شهرنشینی و روستانشینی کشور است.

وی با تاکید بر ضرورت افزایش کیفیت آموزشی فرزندان عشایر و روستاییان گفت: همه دستگاه‌ها بایستی در زمینه آموزش‌های مهارتی روستاییان و عشایر فعال شوند.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری، تنها راه توسعه پایدار و شتابان کشورها را توجه به کار جمعی دانست و افزود: ایجاد تشکل‌های متعدد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در جوامع روستایی و عشایری از ضروریات جامعه ماست که در این میان دهیاران می‌توانند پیشتاز حرکت باشند.

وی همچنین با بیان اینکه دولت باید سیاستگذار و غیر مداخله‌گر باشد، گفت: مردم زمانی می‌توانند وارد کارزار نظارت بر دولت شوند که نان‌شان دست دولت نباشد.

رضوی، اعطای تسهیلات کم‌بهره به روستاییان و مرزنشینان و تعریف بیمه‌های تکمیلی برای روستاییان را از مهم‌ترین برنامه‌های دولت در راستای تقویت اقتصادی و نیز ایجاد امید و نشاط بیشتر در مناطق محروم روستایی و عشایری برشمرد.