آتش سوزی گسترده در بازار تبریز چند ساعت ادامه یافت و با خسارت سنگین و حدود ۳۰ مصدوم مهار شد.

دیدگاه ها و نظرات

برای ارسال دیدگاه از فرم پایین صفحه استفاده کنید فرستنده* پست الکترونیک

کد امنیتی ارسال یادداشت