کالاهای اساسی شامل گندم در غله های این استان به روش بهداشتی و ماندگاری طولانی ذخیره میشوند. گزارش تصویری مربوطه را مشاهده کنید.