همایش سراسری معاونان بهبود تولیدات گیاهی، و مدیران باغبانی سراسر کشور از ۱۷ مهربه مدت سه روز به میزبانی سازمان منطقه آزاد ارس در سالن هتل امپریال ارس برگزارشد.