چهارمین اجلاس سراسری مدیران صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در کلیبر / گزارش تصویری