ارز بازار دولتی در حجمی کمتر برای واردات کالاهای مختلفی که می‌توانند مجوز بگیرند، اختصاص می‌یابد. این نرخ نیز در حدود ۵۰۰ تومان ارزان‌تر از نرخ رایج بازار است و برای واردات کالاهای اساسی وجود دارد. این شرایطی است که در وضعیت بازار ارز کنونی می‌توان مشاهده کرد.

طهماسب مظاهری، رئیس کل پیشین بانک مرکزی در این مورد به تجارت‌فردا گفته است:

📌آرامش کنونی در بازار ارز به دلیل میزان عرضه در بازار در مقایسه با میزان تقاضا است که شرایط بازار را در تعادل قرار داده است. این تعادل از دو جهت وجود دارد: یکی به دلیل کاهش فعالیت‌های اقتصادی بوده است، زیرا در حال حاضر تقاضای ارز برای سرمایه‌گذاری و برای واردات خیلی پرونق نیست و از طرف دیگر دولت برای اینکه بازار را در یک ثبات نگه دارد، سیاست حضور در بازار و تنظیم آن را برگزیده است. از این رو بخشی از ارز حاصل از صادرات شرکت‌هایی مانند شرکت‌های پتروشیمی و همچنان بخش‌های داخلی ارزی را برای پوشش تقاضای ارز به بازار تزریق می‌کند. این تعادل، آرامش را برای بازار مهیا کرده است. حتی نرخ کنونی بازار از نرخ رایج در یکی دو ماه پیش نیز کمتر بوده است و تقریباً به نرخ‌هایی رسیده که در ابتدای دولت یازدهم در بازار آزاد وجود داشت.

📌در کنار این موضوع، ارز بازار دولتی در حجمی کمتر برای واردات کالاهای مختلفی که می‌توانند مجوز بگیرند، اختصاص می‌یابد. این نرخ نیز در حدود ۵۰۰ تومان ارزان‌تر از نرخ رایج بازار است و برای واردات کالاهای اساسی وجود دارد. این شرایطی است که در وضعیت بازار ارز کنونی می‌توان مشاهده کرد.

📌نکته قابل توجه این است که در مقابل وضع آرام، برخی نگرانی‌ها وجود دارد. موضوع نخست آنکه حجم نقدینگی ۱۲۰۰ هزار میلیارد‌تومانی در اقتصاد وجود دارد، که نگرانی را در بازار ارز و سایر شاخص‌ها ایجاد می‌کند. نگرانی از این جهت که بخشی از نقدینگی بزرگی که در بخش خصوصی وجود دارد، به حرکت دربیاید و به شکل‌های مختلف ازجمله برای سرمایه‌گذاری حتی برای واردات کالا یا مواد اولیه و مواد واسطه در بازار وارد شده و تقاضای ارز کند. این حرکت نقدینگی منجمد در نظام بانکی ما یکی از نگرانی‌هایی است که هم در مورد نرخ ارز و هم در مورد دیگر شاخص‌های کلان اقتصادی وجود دارد. اگر این نقدینگی، به سمت شاخص‌های دیگر حرکت کند (که دیر یا زود این اتفاق رخ خواهد داد)، ایجاد تقاضای کالا و خدمات می‌کند. در نتیجه می‌تواند وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی از جمله نرخ ارز، نرخ تورم و حتی نرخ مسکن را نیز تغییر دهد.

📌من قائل به این موضوع که به دلیل انتخابات ریاست جمهوری، شوک قابل توجهی در بازارها اتفاق بیفتد، نیستم، مگر بحث‌های بین‌المللی و ریسک‌های خارجی که در حیطه پیش‌بینی ما نیست. از جهت انتخابات و نتیجه آن به نظر می‌رسد که مردم ما یک بلوغ سیاسی پیدا کرده‌اند و تجربه انتخابات سال‌های قبل را دارند.