تاریخچه بیمه در ایران هر چند به چندین هزار سال قبل برمی گردد اما بیمه به شکل کنونی چند دهه است که در کشور رایج شده ودر استان نیز خدمات بیمه ای اغلب در قالب تامین اجتماعی به شهروندان ارائه میشود.

به گزارش پایگاه خبری،تحلیلی صنعـتیـمیـز، اکنون با گذشت زمان و با آگاهی مردم از بلایای طبیعی و خطرات احتمالی، بیمه به شکل مدرن وارد جوامع بشری شده است.در تمامی کشورها اکثر مردم برای اینکه از خسارت و ضرر و زیان در امان باشند، اندوخته ای برای دوران پیری داشته باشند، خود را بیمه می کنند. فراگیری بیمه تامین اجتماعی در استان موجب شده تا حجم مراجعات مردمی به شعبات بیمه تامین اجتماعی استان زیاد باشد و دراین میان نا آشنا بودن شهروندان با قوانین بیمه ای موجب مشکلاتی برای آنان و کارکنان بیمه شده است. کارفرمایان و تولید کنندگانی که افرادتحت پوششی در مراکز بیمه تامین اجتماعی دارند نیز با این مشکلات دست به گریبان بوده و گاه احساس می کنند در حق آنان کوتاهی میشود.
در حال حاضر اداره کل تامین اجتماعی آذربایجان شرقی با تحت پوشش قرار دادن بیش از دو میلیون نفر بیمه شده اصلی و تبعی خدمات خود را از طریق ۲۸ شعبه اصلی، شش اقماری و شش کارگزاری رسمی به ۶۷۴ هزار نفر بیمه شده اصلی، بیش از ۱۵۸هزار مستمری بگیر و ۵۸ هزار کارگاه ارائه می کند.در حقیقت تامین اجتماعی در استان با ۵۳ درصد جمعیت استان،سر و کار دارد و شهروندان بسیاری برای دریافت خدمات به این اداره کل مراجعه می کنند. جلب رضایت شهروندان یکی از مهمترین رویکردهای تامین اجتماعی در استان است. موضوعی که جعفر سمساری مدیر کل تامین اجتماعی آذربایجان شرقی در گفتگو با صنعت تبریز به بیان راه کارهای تحقق آن و خدمات این مرکز پرداخته است.

با توجه به اینکه بیش از دو میلیون از شهروندن استان خدمات گیر تامین اجتماعی هستند چه خدماتی به آنان ارائه می کنید؟
در بخش درمان، دو بیمارستان و ۱۲ درمانگاه تحت مدیریت این سازمان قرار گرفته و در بخش بیمه ای نیز ۲۸ شعبه، ۸کارگزار و شش شعبه اقماری توسط این سازمان اداره می شود.
توزیع بیمه شدگان این اداره کل نیز جالب توجه است به نحوی که ۴۱ درصد مربوط به بیمه خاص، ۵۷ درصد شاغل در کارگاه، ۱.۶ درصد مربوط به بیکاری و ۰.۷۲ درصد نیز مربوط به بیمه توافقی است.

برخی معتقدند تامین اجتماعی نتوانسته خدمات دهنده خوبی در استان باشد و تعداد بیمه شدگان رو به کاهش است، امار در این زمینه چه می گوید؟
اگر نگاهی به آمار بیمه شدگان اصلی استان بیندازیم شاهد افزایش این تعداد خواهیم بود به طوری که در سال ۹۰ این تعداد به ۵۷۰ هزار نفر و در سال ۹۴ به ۶۷۶ هزار نفر رسیده بود و همچنین این تعداد در سال ۹۴ با رشد دو درصدی نسبت به سال ۹۳ مواجه بوده است. همچنین متوسط رشد بیمه شدگان اجباری در دوره پنج ساله از سال ۹۰ تا ۹۵نیز در حدود ۴ درصد بوده است. سهم بیمه شدگان خاص از کل بیمه شدگان اصلی استان از نسبت ۳۵ درصدی در سال ۸۷ به رقم ۴۱ درصدی در سال ۹۵ تبدیل شده، همچنین سهم بیمه شدگان اجباری از کل بیمه شدگان اصلی از رقم ۶۲ درصدی سال ۹۰ به رقم ۵۷ درصدی در سال ۹۵ رسیده است.

آذربایجان شرقی یکی از استانهای صنعتی است که رکود اقتصادی موجب بیکاری تعداد قابل توجهی از کارگران شده است. وضعیت بیمه بیکاری در استان چگونه است؟
با وجود افزایش نرخ بیکاری و تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری نسبت به دهه گذشته در استان از سال های ۹۲ تا ۹۳ کاهش تعداد مقرری بگیران مشاهده می شود اما با افزایش ۷درصدی از رقم ۱۰ هزار و ۵۰۰ نفر در سال ۹۴ به رقم ۱۱ هزار و ۲۸۰ نفر در سال ۹۵ رسیده است.

وضعیت عملکرد واحدهای استان از نظرشاخصهای ارزیابی چگونه است؟
عملکرد ادارات اداره کل استان در اکثر شاخصهای ارزیابی، بالاتر از میانگین کشوری قرار دارد اما با اینحال ضرورت دارد ضمن ارتقای هر چه بیشتر شاخص های موجود، نقاط ضعف را شناسایی و در جهت رفع آنها اقدام شود.

برخی کارفرمایان انتقادهایی از بازرسیهای انجام شده از کارگاه ها دارند در این زمینه چه نظری دارید؟
تکریم مخاطبین و ارتقای کیفی خدمات را مورد توجه جدی قرار داده ایم واقناء، جلب اعتماد و رضایتمندی مخاطبین در فرآیندهای اجرایی بایستی صورت گیرد. اگر بیمه شدگان و کارفرمایان از بازرسیهای انجام شده انتقادی داشته باشند می توانند درخواست ارجاع به بازرسی سه نفره را داشته باشند اما به بیمه شدگان اطمینان می دهیم که این سازمان طرفدار حقوق آنان است. متاسفانه تعدادی از شهروندان درخواستهای غیر متعارف دارند یا برخی رفتارهای غیر قانونی انجام می دهند که از دیدد بازرسان پنهان نمی ماند .دور زدن قوانین نیز نوعی قانون شکنی محسوب میشود.

برای گسترش انواع بیمه های اجتماعی در استان چه برنامه ای دارید؟
معرفی مزایا و خدمات بیمه اختیاری و مشاغل آزاد و استفاده از ظرفیت کارگزاری های رسمی برای جذب این بیمه شدگان از جمله برنامه ها و راهکارهای این اداره کل است چرا که معتقدیم افزایش چتر حمایتی سازمان در سطح جامعه، ضمن ایجاد امنیت و آرامش خاطر بین آحاد جامعه، موجبات پایداری خدمات تامین اجتماعی را فراهم خواهد آورد.