منطقه آرپا دره سی در چند کیلومتری تبریز و در بخش شرقی این شهر در سالهای اخیر رشد شتابانی در حوزه گردشگری داشته است . احداث چندین مجموعه گردشگری در این منطقه که تا همین چند سال قبل منطقه ای بکر و دست نخورده از نظر گردشگری بود موجب شده تا واحدهای صنعتی واقع در این منطقه از دهها سال قبل درآن احداث شده اند چهره دو سویه ای را برای آن به وجود آورد. از یک سو صدها واحد صنعتی کوچک و متوسط که عمدتا آلاینده نیز هستند قرار دارد و از سوی دیگر مجتمع های گردشگری و تفریحی مانند اسب سواری ، رستورانهای مجلل و ویلاهای بزرگ خودنمایی می کند اما با توجه به اینکه مسئولان شهری و استانی این منطقه را به عنوان یک مرکز گردشگری مجاور تبریز درنظر گرفته اند باید هرچه سریعتر برای واحدهای صنعتی واقع در این بخش فکری اساسی شود ساماندهی این بخش از شهر و احتمالا انتقال واحدهای صنعتی مستقر در آن به چند کیلومتر آنطرف تر به شرط تامین حقوق صاحبان این صنایع می تواند آرپا دره سی را به یک منطقه کم نظیر از نظر تفریحی و گردشگری مبدل کند در حال حاضر از چند نقطه تبریز به آرپادره سی دسترسی وجود دارد که مجاورت با منطقه مرفه نشین باغمیشه و داشتن راه دسترسی به این شهرک بر مزیتهای آن افزوده است به هر روی آرپا دره سی راهی جز انتخاب شدن میان صنعتی شدن و گردشگری شدن ندارد و به نظر می رسد گردشگری آینده مسلم این منطقه خواهد بود.

سید مرتضی احمدپور – روزنامه نگار