آذربایجان شرقی یکی از صنعتی ترین استانهای کشور محسوب می شود که این واحدها و تولیداتشان نقش مهمی در ارتقای تولید داخلی دارند بنابراین برای تحقق حمایت ار کالای ایرانی ، حمایت از این واحدها باید مورد توجه مسئولان اقتصادی و صنعتی استان باشد.حمایتهایی هدفمند و با تکیه بر توان این واحدها و استفاده از ظرفیتهای مغفول مانده با برنامه ریزی منسجم در سال جدید ممکن است.
با توجه به پراکندگی واحدهای صنعتی کوچک و متوسط در استان و مشکلات خدمات رسانی به این واحدها از چند سال قبل تمرکز این واحدها در مجموعه شهرکها و نواحی صنعتی مورد توجه قرار گرفته است. چرا که استقرار واحد تولیدی در خارج از شهرکها و نواحی صنعتی با توجه به شرایط استان فاقد مفهوم است .البته نباید فراموش کرد که این رویکرد در سطح ملی و بین الملل نیز به عنوان یک راهکار دنبال میشود.
استقرار پراکنده واحدهای تولیدی در اراضی کشاورزی و خارج از شهرک های صنعتی نه تنها مشکلات بسیاری در خصوص تامین زیر ساخت ها و آب و برق و راه ارتباطی ایجاد میکند بلکه مسائل آلودگی و زیست محیطی آن نیزمعظلی مضاعف در این خصوص است .
به عنوان مثال فعالیت واحدهای صنعتی در مناطقی مانند ورزقان و ارسباران با مشکلات زیست محیطی همراه بود که با تجمع این واحدها در شهرک های صنعتی تعیین شده در این مناطق دغدغه زیست محیطی مرتفع شده و خدمات رسانی به این واحدها نیز تسهیل شد. به کار گیری نیروهای بومی نیز در این فرایند صورت گرفته است. در حال حاضر تعداد زیادی واحد صنعتی در شهرک صنعتی ورزقان با تکیه بر توان بومی مشغول به کار هستند.
افزایش بهره وری در نواحی و شهرکهای صنعتی و همچنین تامین زیرساختها در این مناطق جز اولویت کاری وزارت صنعت در سال جدید و مبتنی بر شعار حمایت از تولید ایرانی است . با توجه به تعدد شهرکهای صنعتی در استان که بیش از ۵۰ شهرک را شامل می شود نیاز به همکاری گسترده بخش دولتی ، غیر دولتی و بهره برداران این شهرک ها برای ارتقای تولید داخلی است. آذربایجان شرقی می تواند در تحقق شعار امسال جزو استانهای پیشرو باشد.برخی منتقدان سرمایه گذاری در شهرکهای صنعتی جدید معتقدند به جای احداث شهرک های جدید باید به دنبال افزایش بهره وری در شهرک های جدید بود اما برای حمایت از تولید کنندگان داخلی باید کارمضاعفی هم در زمینه رفع موانع تولید در شهرک های قدیمی تر تلاش نمود و هم اینکه برای تجهیز شهرک های جدید اقدام کرد.در حال حاضر برخی واحدها در شهرک های صنعتی تعطیل یا نیمه فعال هستند که برای حل مشکل این واحدها نیز برنامه ریزی منسجمی از سالهای قبل آغاز شده و امسال با روحیه و پشتکار مضاعفی در این زمینه قدم خواهیم برداشت.