اقدامات سازمان صنعت، معدن و تجارت استان برای حل مشکلات صنایع و رونق کسب و کار در استان و ایجاد تعامل میان تولید کننده و بانکها چندان گسترده نیست و این سازمان به صورت محدود برای تامین نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی صنایع اقدام به معرفی این واحدها به بانک های عامل نموده و آنان را برای ارائه تسهیلات اعم از تسهیلات بانکی و گمرکی برای بازسازی و نوسازی ماشین آلات ، خطوط تولید و تامین مواد اولیه تسهیلات به بانکها معرفی می کند. در حالی که این معرفی نباید پایان کار باشد و باید موضوعات دیگری از جمله ایجاد بستر لازم برای برگزاری جلسات مستمر برای حل مشکلات واحدهای تولیدی با بانکها باید انجام شود به نظر می رسد بانکها رسالت خود را در حمایت از تولید از دست داده اند و برخی بانکهای استان با اخذ وثیقه های سنگین و دشوار نمودن نحوه بازپرداخت تسهیلات عملا شرایطی را به وجود آورده اند که منجر به مصادره کارخانه ها و واحدهای صنعتی توسط بانکها شده و خود بانکها مستقیما وارد چرخه تولید می شوند. در چنین شرایطی بنگاه داری بانکها آنان را به رقبای صنعتگران مبدل کرده ودیگر نمی توان بانکها را حامیان تولید در استان دانست.