محمد حسین باقری، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان

بسیاری از واحدهای صنعتی و تولیدی آذربایجان شرقی با مشکلاتی چون کمبود نقدینگی، رکود بازار، کهنه بودن تجهیزات کارخانه ها مواجه هستند. با وجود این مشکلات دریافت مالیات از این واحدها ادامه دارد .با وجود تنوع تولیدات مختلف در استان و بی نیازی نسبی استان از وارادت کالا ، ورود بی رویه کالاهای قاچاق و کالاهای خارجی  که مالیاتی نیز  در قبال آ نپرداخت نمی شود ، فروش کالاهای داخلی را با مختل مواجه کرده است.از طرفی فرهنگ مصرف کالای داخلی نیز در بین مردم نهادینه نشده است. آمار ورود کالاهای خارجی به استان نشان می دهد که استقبال شهروندان استان از تولیدات داخلی که به واسطه پرداخت مالیات گران تر عرضه می شود ،  چندان زیاد نبوده است.

کالاهای خارجی که هیچ گونه عوارض گمرکی و مالیات نمی پردازند، در رقابت با کالاهای ایرانی در بازارهای داخلی پیروز هستند. وارادات بی رویه کالاهای خارجی، بازار داخلی را مختل می کند، مناطق آزاد استان به وجود آمد تا صادرات استان را افزایش دهد در حالی که اکنون اگر آمار گیری شود. به جای افزایش صادرات تعداد واحدهای تولیدی استان افزایش یافته است.اگر مالیات ارزش افزوده در محل صندوق الکترونیکی ،  اخذ شود، از اجناس خارجی نیز این مالیات گرفته شده و تولیدات داخلی حرفی برای گفتن پیدا می کنند.

نباید قیمت تمام شده کالاهای داخلی در مقایسه با کالاهای خارجی بیشتر باشد.چرا که مردم به مصرف کالاهای با کیفیت با قیمت تمام شده پایین رغبت بیشتری دارند. زمانی که قیمت تمام شده افزایش یابد، کالای خارجی در رقابت با کالای ایرانی پیروز شده و مردم به خرید کالاهای خارجی و قاچاق روی می آورند.کالای قاچاق ۹ درصد مالیات ارزش افزوده و ۴۰ درصد مالیات گمرکی ندارد.اکنون به اکثر گوشی های موبایل شهروندان پیامی با مضمون” لوازم خانگی خارجی از بانه همراه با ضمانت و نصب در منزل” به فروش می رسد.چنین اجناسی قطعا در رقابت با اجناس ایرانی موفق خواهند بود چرا که اکنون مالیات گمرکی لوازم خانگی داخلی ۵۰ درصد و ارزش افزوده آن ۹ درصد است. اگر به چنین مشکلاتی توجه شود، بسیاری از مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی استان رفع خواهد شد.