مدیر آزمایشگاه امین طرح آزما ایرانیان : ورود به مسایل تخصصی نه تنها کمکی به ارتقای دانش سلامت جامعه نمی کند بلکه موجبات تخریب فکری و ضربه به صنایع داخلی و تولیدات را فراهم میکند .

باتوجه به شایعات اخیر رسانه ای در مورد شیرهای آلوده ذکر چند نکته ضروری بنظر میرسد

  • مایکوتوکسین ها( سموم قارچی ) ترکیبات ثانویه متابولیکی هستند که توسط کپک ها تولید شده ودارای خواص سمی بوده و بعضی از آنها باعث بروز مسمومیت های حاد و مزمن می شوند و به دوطریق مستقیم و غیر مستقیم در فراورده های غذایی وارد می شوند. در آلودگی مستقیم در اثر رشد کپک در مواد غذایی تولید توکسین صورت می گیرد و آلودگی محصولات غذایی قبل از برداشت وحین نگهداری به عنوان یکی ازراه های ورود کپک در زنجیره موادغذایی است. این موضوع یک بحث جهانی بوده که در سالیان اخیر درمحافل علمی و پژوهشی مورد بررسی و بحث و تبادل نظر میباشد.
  • در کشورهای مختلف حد مجاز متفاوتی برای مایکوتوکسین ها در نظر گرفته می شود که در کشورما بر اساس استاندارد ملی ۹۳و۵۹۲۵ حداکثرمجاز ۰٫۱ میکرو گرم در کیلوگرم برای محصول شیر تعریف شده است و بطور کلی هیج نوع غذای آلوده به مایکوتوکسین با میزان بالای حد مجاز نباید مورد مصرف انسان قرار بگیرد .
    در مورد نحوه طرح موضوع بصورت یکباره و بدون پرداختن به مقدمه و اشاره به سوابق و تاریخچه موضوع بحث که متاسفانه امروز باب شده است متذکر می شوم که اینگونه ورود به مسایل تخصصی نه تنها کمکی به ارتقای دانش سلامت جامعه نمی کند بلکه موجبات تخریب فکری و ضربه به صنایع داخلی و تولیدات را فراهم میکند و باید با اقدامات مشابهی که فاقد سندیت علمی و شواهد و مدارک تایید شده نباشند برخورد لازم صورت پذیرد . همچنین نباید تلاشهای شبانه روزی همکاران بخش دامپزشکی که جان برکف و در صف اول جهاد درراه سلامت و ارتقا سواد بهداشتی جامعه هستند را نادیده گرفت . همچنین نباید نقش سازمانهای تلاشگردیگری نظیر اداره استاندارد و معاونت غذا که دراین عرصه فعالیت میکنند را نادیده گرفت و همواره باید قدردان زحمات عزیزان جهاد گر در عرصه بهداشت و افزایش امیدواری در ارتقا بهداشت جامعه را متصور بود

۲۹ دیماه ۹۸ امین بلیلا