از جمله خواص زئولیت می توان به درجه بالای آب‌دار (هیدراته) شدن، در زمان بی آب (دهیدراته) شدن، تراکم پایین و فضاهای خالی بالا، پایداری ساختمان بلوری اغلب زئولیت‌ها موقع بی آب شدن، خاصیت تبادل کاتیونی، یکنواختی کانال‌های بلور دهیدراته از نظر مولکولی و اندازه، خواص فیزیکی متنوعی از قبیل هدایت الکتریکی، ضریب گازها و بخارها، خواص کاتالیتیکی، جذب و شبکه یونی اشاره نمود.
بطوركلي عواملي نظير ساختمان، بافت، تركيب شيميايي و نيز ارزش اقتصادي زئولیت هاي طبيعي و فرمهاي اصلاح شده، آنها را منابع بالقوهاي در زمينه هاي گوناگون ساخته است.
گسترده ترين و حجيم ترين استفاده زئوليت ها از زمان هاي گذشته تاکنون را مي توان در صنايع ساختماني نام برد. بشر از قرن ها پيش توف هاي زئوليتي را که در مقايسه با ساير مصالح ساختمان طبيعي از استحکام فيزيکي و مکانيکي مطلوب تري برخوردار بوده اند، در ساختن بناها و ساختمان ها استفاده کرده است. مدتهاست که از توف هاي زئوليتي شده به عنوان پوزولان در سيمان هاي هيدروليک استفاده مي شود. وجود زئوليت براي جلوگيري از حمله مواد قليايي به فيبرهاي شيشه اي سيمان هاي مسلح پرتلند بسيار سودمند است. زئولیت های طبیعی به ویژه کلینوپتیولیت می توانند در سیمان هایی که برای ساختن ساختمان های بلند به کار می¬رود مورد استفاده قرار گرفته و سبب سبکی سیمان ها گردد. امروزه از زئوليت ها در فراهم آوردن سيمان هاي سبک و مقاوم ساختماني در کشورهايي چون ايتاليا، ژاپن و روسيه در سطح گسترده استفاده مي شود.
از عوامل اصلي موثر در بکارگيري زئوليت ها به عنوان مصالح ساختماني، توانايي ذخيره سازي گرما و خاصيت منحصر به فرد آنها در جذب و واجذب برگشت پذير مولکول هاي آب است. تنظيم دماي محيط به کمک زئوليت ها از طرفي با تنظيم رطوبت محيط نيز همراه است.