قیمت کم و سرعت بالا از جمله مختصات پروژه های عمرانی مطلوب در جهان فعلی است. شرکتهای فنی و عمرانی در سراسر جهان بر کاهش زمان اجرای پروژه ها با همدیگر رقابت میکنند این کاهش زمان با استفاده از فناوریهای نوین و روشهای مدیریتی صورت می گیرد.در حالی که زمان ساخت برخی پروژه های بزرگ  در جهان  به کمتر از یک ماه رسیده همین پروژه ها در داخل کشور در ۵ سال هم به اتمام نمی رسد. متاسفانه توجه به روشهای نوین ساخت و ساز در کشور و استان صورت نمی گیرد و با توجه به تاخیر در افتتاح بسیاری از پروژه ها نیاز پروژه های عمرانی به فناوری نوین  بیش از گذشته احساس می شود. بسیاری از روشهای نوین در قالب طرح های مطالعاتی در دانشگاه ها رها شده و نیاز به سرمایه گذارانی است که این روشها را عملیاتی کنند.برخی از این طرح ها نیاز به سرمایه گذاری کلانی ندارند و در پروژه های کوچک و متوسط میتوان از این روشها استفاده نموده و در صورت موفقیت در پروژه های بزرگتر استفاده نمود. از سوی دیگر برخی مسئولان قدرت ریسک پذیری کمتری دارند و نمی توانند به جوانان دانشگاهی که روشها و طرح های نوینی ارائه می دهند اعتماد کنند.ادامه این روند نه به نفع دانشگاه و نه به نفع پیمانکاران و دولتمردان عمرانی استان وشهر است.

اسد رنجبر- مهندس راه و شهرسازی