یکی از مشخصات مرکز تبریز از جمله خیابان فردوسی ، میدان ساعت و خیابان جمهوری وجود کتاب فروشیهای معتبری بود که پاتوق شهروندن کتاب دوست این شهر محسوب میشد. کتاب فروشیهایی که می شد نخستین چاپ کتب با موضوعات مختلف را در آنها پیدا کرد. شلوغی این کتاب فروشیها از دغدغه های شهروندان تبریزی محسوب میشد. شهروندان کتابخوان تبریز سعی می کردند عصرها و پس از پایان ساعات کاری مدارس و دانشگاه ها و پایان وقت اداری خود را سریعتر از دیگران به این کتابفروشیها برسانند تا بتوانند با فراغ بال بیشتری کتب مورد علاقه خود را پیدا کرده و آن را خریداری کنند. کتابفروشیهای مرکزی تبریز همچنین قفسه ای نیز برای امانت کتاب برای مشتریان دایمی خود داشتند و درازای دریافت مبلغی کمتر از قیمت روی جلد کتاب ، این کتابها را به امانت می دادند. در چند سال اخیر و به دنبال بی اقبالی شهروندان به کتابخوانی از یکسو و افزایش قیمت زمین و مغازه در مرکز شهر از سوی دیگر تعطیلی تدریجی کتاب فروشیها و تغییر شغل کتابفروشیها در این شهردر حال رخ دادن است. یکی از تلخ ترین این تعطیلی ها مربوط به تعطیلی کتاب فروشی سعادت در نبش خیابان فردوسی تبریز بود که از پاتوقهای اصلی کتابخوانان تبریزی محسوب می شد و تقریبا تمام کتابهای تازه منتشر شده و کمیاب را می شد در این مراکز پیدا کرد. در هفته های اخیر امام جمعه تبریز و استاندار آذربایجان شرقی به همراه دیگر مسئولان اجرایی وفرهنگی تلاش کردند تا با حضور در کتابفروشیهای معتبر تبریز و کتاب گردی در این مراکز فرهنگی پای درد دل معدود کتابفروشیهای فعال در مرکز شهر بنشیننند و دیگر شهروندان را هم تشویق به حضور در کتابفروشیهای تبریز نمایند. با توجه به افزایش قیمت کتاب و کاهش قدرت خرید مردم همچنین نبود محلی برای نگهداری کتاب در اپارتمانهای نقلی و کوچک امروز به نظر می رسد ، احیای سنت امانت دهی کتاب بادریافت هزینه کمتر به اقبال مجدد شهروندان به کتابخوانی کمک کند. همچنین آغاز به کار مجدد کتابفروشیهای در طبقه های فوقانی مغازه های مرکزی تبریز نیزمی تواند راهکاری برای توجیه اقتصادی حضور کتابفروشان در مرکز شهر علی رغم قیمت بالای مغازه ها در این منطقه از شهر باشد.

سید مرتضی احمدپور – تبریز – روزنامه نگار