قابل توجه کارگزاران و متقاضیان سفر به حج تمتع سال ۱۳۹۹

اولویت اردیبهشت و خرداد سال ۱۳۸۶ نیز می توانند در ظرفیت خالی کاروان های حج تمتع سال ۱۳۹۹ نام نویسی کنند.

نظر به وجود ظرفیت خالی در کاروان های حج تمتع سال ۱۳۹۹ در برخی شهرستان ها، بدینوسیله به منظور تکمیل ظرفیت های مذکور از دارندگان قبوض ودیعه گذاری حج تمتع تاریخ ۸۶/۰۲/۱۶ لغایت ۸۶/۰۳/۳۱ به عنوان اولویت های ذخیره برای تکمیل ظرفیت ها دعوت به عمل می آید تا از روز چهارشنبه مورخ ۹۹/۰۱/۲۷ ساعت ۱۰ صبح جهت ثبت نام در یکی از کاروان های دارای ظرفیت خالی به سامانه رزرو سازمان حج و زیارت مراجعه و نسبت به نام نویسی اقدام نمایند.⚠️ لازم به یادآوری است ودیعه گذاران در صورتی که تاکنون در فراخوان عمومی مشارکت نکرده اند می بایست ابتدائأ با مراجعه به سامانه فوق نسبت به تکمیل و بروزرسانی اطلاعات خویش اقدام و پس از دریافت کد رهگیری سایر مراحل رزرو و ثبت نام را دنبال نمایند.

بدیهی است امر ثبت نام متقاضیان از محل اولویت های ذخیره فوق الذکر پس از تکمیل ظرفیت خالی کاروان ها در هریک از شهرستان ها پایان می پذیرد.