بزرگترین مجتمع گلخانه ای خاورمیانه با ۳۰ درصد پیشرفت در منطقه آزاد ارس در حال احداث است.
به گزارش صنعت تبریز به نقل از باشگاه خبرنگاران ، خادم عرب باغی در بازدید از بزرگترین مجتمع گلخانه ای خاورمیانه، با تاکید بر استفاده از تکنولوژی های روز در سرمایه گذاری های گلخانه ای گفت: با توجه با کمبود آب در کشور ضروری است که در گلخانه های مستقر در منطقه آزاد ارس به موضوع کشت هیدورپونیک و نیز استفاده از بروز ترین تکنولوژی های روز دنیا روی آوریم.

شایان ذکر است مجتمع گلخانه ای ارس تارلا امین با مساحتی بالغ بر ۵۰ هکتار و برآورد مالی ۱٫۴۳۰ میلیارد ریال در سایت گلخانه ای منطقه آزاد ارس احداث شده است که در حال حاضر ۳۰ درصد این پروژه عظیم شامل انجام مطالعات، عملیات زیرساختها، تسطیح، فنس کشی، تامین آب، برق، گاز و ایجاد ایستگاههای گاز و برق و پمپاژ آب و سفارش ساخت و تجهیزات و احداث گلخانه انجام پذیرفته است.