هیات مدیره کانون کارگران بازنشسته کلانشهر تبریز و حومه در اعتراض به پایمال شدن ماده ۴۱ قانون کار و مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی در تعیین حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران بیانیه‌ای صادر کردند

به گزارش ایلنا، متن بیانیه هیات مدیره کانون کارگران بازنشسته کلانشهر تبریز و حومه به این شرح است :

بسمه تعالی

انا الله و انا الیه راجعون

ریاست محترم جمهوری ، جناب آقای دکتر روحانی

 احتراماً به استحضار میرساند بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی که در زمره اقشار کم درآمد و دهک پایین درآمدهای جامعه می‌باشند در طول سالیان گذشته با حلم و بردباری و به امید تحقق وعده های مسئولین محترم نظام جمهوری اسلامی ، فشارهای کمرشکن و طاقت فرسای اقتصادی ناشی از تورم لجام گسیخته و سر به فلک کشیده را تحمل نموده و روز به روز ناظر و شاهد کوچک تر شدن سفره و کم رنگ تر شدن وعده های توخالی و پوچ داده شده بوده و با قبول شرایط سخت و دشوار معیشت زندگی امرار معاش می‌نمایند در حالیکه شاهد بیدادهای ناشی از عملکرد سوء عده ای از خدا بی خبر و تاراجگران سرمایه های مملکت و به یغما بردن ثروت های عظیم خدادادی این مرز و بوم می باشند.

 جناب آقای رئیس جمهور؛ حضرتعالی که در رأس قوه مجریه و بالاترین مقام اجرایی کشور قرار دارید به خوبی از وضعیت نابسامان این قشر عظیم و فرهیخته مطلع می باشید این پیرمردان و پیرزنان که پس از سال ها مجاهدت و تلاش در شکوفائی صنعت با تنی خسته و رنجور به امید دریافت مستمری ناچیز و اندک چشمشان به چندرغاز  دریافتی برای تأمین و گذران زندگی حداقلی دوخته شده است. چگونه این بی‌عدالتی ها را تحمل نمایند؟ آیا از خود پرسیده اید که این مظلومان در این برهه از زمان چطور شب خود را به روز می رسانند؟ اینان که از ترس طلبکاران و از شرم و حیای خانواده و اهل و عیال به گوشه ای خزیده و در سکوت شب اشک شرمساری از دیدگانشان جاری است تمام امیدشان عمل و اقدام مسئولین است که به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی و با رأی این مردم به نان و نوایی رسیده ولی به آنان پشت کرده و از یادشان برده اند.

 آقای روحانی؛ شعارها و وعده های انتخاباتی از یادتان رفته است؟ شما که در تریبون های عمومی و انتخاباتی با صدای رسا خود را حقوق دان معرفی می نمودید و قانون مداری را سرلوحه کارهایتان اعلام می‌کردید چطور شده که ناظر پایمال شدن قانون و حقوقی هستید که صراحتاً در قانون اساسی و قوانین موضوعه که در نظام مقدس اسلامی برای حمایت حداقلی از این قشر تعریف گردیده است؟

 مطابق ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان مزد کارگران را با توجه به درصد تورم اعلامی بانک مرکزی و در حد رعایت میزان معیشت خانوار تعیین نماید. در طول سالیان گذشته مفاد این قانون توسط شورای عالی کار که منصوبین حضرتعالی بوده و ضلع قدرتمند این شورا را تشکیل می‌دهند پایمال و نادیده گرفته شده است. عدم رعایت میزان تورم اعلامی رسمی موجب انباشته شدن مطالبات کارگران و تراکم رشد منفی حقوق و در نتیجه پسرفت دریافتی این عزیزان و کوچکتر شدن سفره کارگران گردیده است با موکول شدن افزایش مستمری بازنشستگی به ماده ۴۱ قانون کار، بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی ناچاراً مورد بی مهری قرار گرفته و دریافتی آنان نیز کمتر و کمتر می شود. امسال این بی عدالتی و تضییع حقوق مسلم و قانونی به اوج خود رسیده و در نهایت ناباوری و بهت طبقه کارگر و بازنشسته با نادیده گرفتن نظرات نمایندگان قانونی کارگران در شورای عالی کار و حمایت های آشکار نمایندگان دولت از کارفرمایان ضربه مهلک دیگری بر پیکر نحیف بیمه شدگان وارد گردید هر چند در طول سالیان گذشته این امر هر چند با شدت کمتری اعمال گردیده بود.

‍  جامعه کارگری و بازنشستگی انتظار حمایت دولت تدبیر و امید و تحقق وعده های داده شده را از جنابعالی و هیئت وزرا در جبران کاستی های  موجود و بهبود حداقلی شرایط اقتصادی داشت لیکن خروجی تصمیمات جلسه شورای عالی کار نشان داد کارگران و بازنشستگان امید واهی به وعده های حمایتی مسئولین بسته اند و شرایط و تصمیمات روز به روز به بی قانونتر شدن مصوبات خواهد انجامید اقدامی که با عملیاتی شدن تغییر ترکیب اعضای شورای عالی کار کلنگ آن زده شده است. نگاهی به صورت مذاکرات و مباحث مطرح شده در جلسات آن شورا نشان می دهد که حتی دولت نیز به نیز به نظرات کارشناسان خود نیز اهمیتی قائل نبوده و هدفش تنها جلب رضایت کارفرمایان می باشد شاید حق با دولتیان باشد چرا که سرمایه های هنگفت کارفرمایان به داد دولت خواهد رسید ولی ما بیچارگان که چیزی برای اهداء نداریم.

جناب آقای رئیس جمهور؛ حضرتعالی که مدام به پاسداری از حقوق جمهور و رعایت حق شهروندی اذغان می نمائید آیا این خیل عظیم، از شهروندان نظام نمی باشند؟ این تبعیض و ناعدالتی ها تا کی ادامه خواهد یافت؟ شما نیک میدانید در شرایط فعلی حاکم بر کشور و با وضع اسف بار اقتصادی، طبقات زیرین جامعه چه صدماتی را متحمل می گردند. بعنوان عالی ترین مقام اجرایی کشور اجازه ندهید تبعیضات ناروای اعمال شده بر این قشر تداوم یابد دیگر سکوت جایز نیست.

انتظار می رود جنابعالی با ورود مقتدرانه به موضوع، نمایندگان حاضر در جلسه شورای عالی کار را احضار و مراتب اعتراض شدید خود را در پایمال نمودن قوانین مطرحه جمهوری اسلامی بویژه ماده ۴۱ قانون کار و مواد ۹۵ و ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی به آنان ابلاغ و ضمن لغو تصمیمات غیرقانونی متخذه آن شورا، نشستی با حضور نمایندگان قانونی کارگران و بازنشستگان ترتیب و ضمن استماع دلایل و مستندات قانونی این عزیزان، تصمیمات شایسته و درخور شأن بیمه شدگان تأمین اجتماعی اتخاذ و مانع تضییع حقوق مسلم و حداقلی این قشر ستمدیده شد.

هیات مدیره کانون کارگران بازنشسته کلانشهر تبریز و حومه با بیش از ۱۲۰ هزار عضو و تحت پوشش قراردادن قریب به نیم میلیون نفر از افراد اصلی و تبعی بازنشستگان و مستمری بگیران همچون گذشته در دفاع از کیان این عزیزان و تحقق حقوق پایمال شده مستمری بگیران تأمین اجتماعی تمامی تلاش و جدیت خود را به کار بسته و از طریق مختلف قانونی نسبت به اعاده آن اقدام خواهد کرد.