ایجاد و توسعه اشتغال پایدار یکی از دغدغه های اصلی مسئولان به شمار می رود . توجه به ظرفیتهای موجود یکی از راهکارهای موجود برای تسریع در زمینه اشتغال است. تبریز یکی از شهرهای دارای ظرفیت قابل توجه در توسعه کشاورزی است در استان بیش از ۲ هزار هکتار زمین زراعی سبزی و صیفی وجود دارد که بالغ بر ۷۰۰ هکتار آن در تبریز و حومه آن قرار گرفته است و نزدیک به ۲ هزار نفر در این اراضی به شغل کشاورزی مشغول هستند.به عبارت دیگر صدها هکتار زمین کشاورزی در داخل تبریز به صیفی کاری اختصاص یافته که قابلیت توسعه نیز دارد. «رحیم شهرتی فر» فرماندار تبریز در گفتگو با همشهری به بیان ظرفیتهای اشتغال در این زمینه و برنامه ریزیهای دولتمردان پرداخته است؟
ظرفیت کشاورزی داخل تبریز از نظر اشتغال را چگونه ارزیابی می کنید؟
سبزی و صیفی کاری پتانسیلی بزرگ برای تبریز و استان است . شاید در کمتر شهری از شهرهای بزرگ کشور این ظرفیت وجود داشته باشد. سبزیها وصیفی جات کاشته شده در تبریز به شهرها و استانهای دیگر نیز صادر میشود.
مشکلاتی که بر سرراه توسعه صیفی کاری و سبزی کاری در تبریز وجود دارد چیست ؟
در این زمینه برخی مشکلات مربوط به شهرداری وجود دارد که در منطقه غرب تبریز بیشتر خود را نشان می دهد و از این رو باید شهرداری همکاری بیشتری داشته باشد تا امکان توسعه باغات صیفی کاری و سبزی کاری و در نتیجه افزایش اشتغال وجود داشته باشد.
یکی دیگر از مطالبات کشاورزان ضرورت در آمد متناسب با تلاش و زحمات شبانه روزی آنها است. درحال حاضر کشاورزان با وجود کار زیاد درآمد چندانی ندارند و دلالان اصلی ترین سودجویان در این زمینه هستند.
یکی دیگر از مشکلات کشاورزان سردسیر بودن تبریز و زمان محدود فعالیت آنان است ، این موضوع باید طوری برنامه ریزی شود تا فعالیت سبزی کاران محدود به چند ماه از سال نشود بلکه با احداث گلخانه هایی در این محل فعالیت کشاورزی آنها در طول سال تداوم داشته باشد.
برنامه فرمانداری تبریز برای توسعه و ارتقای وضعیت صیفی کاری در تبریز و ایجاد اشتغال چیست ؟
تلاش می شود تا فعالیت کشاورزی در زمینهای زراعی تبریز ادامه یافته و از تغییر کاربری این زمینها جلوگیری و امکانات لازم در اختیار کشاورزان قرار گیرد از سوی دیگر وضعیت نگهداری و حمل سبزی و صیفی توسط صیفی کاران مناسب نیست و با بسته بندی مناسب و صنایع تبدیلی در تبریز می توان ضمن توسعه اشتغال مستقیم و غیر مستقیم از نابودی دسترنج کشاورزان جلوگیری کرد. بر همین اساس فرمانداری تبریز برنامه های حمایتی را با همکاری مسئولان شهری و اقتصادی تبریز انجام خواهد داد.