صنعت موازئیک سازی و سنگ بری در استان به خاطر وجود معادن متعدد سنگ قدمتی طولانی دارد. تنوع سنگ معادن آذربایجان شرقی در کشور کم نظیر است و علاقه مندی تبریزها به داشتن خانه های زیبا موجب رونق فعالان این صنف شده است . اکنون۵۰۰ واحد فعال تحت پوشش اتحادیه موزائیک سازان وسنگبران تبریزقرار گرفته و این صنف می تواند با توجه به تغییر رویکرد شهرداری تبریز در ایجاد معابر سنگفرشی در تبریز که جذب کننده آبهای روان هستند نقش موثری ایفا کند.
سیدحبیب هاشمی رئیس اتحادیه موزائیک سازان وسنگبران تبریز بر توسعه همکاری با مسئولان شهری تاکید دارد.
یکی از موانع موجود در افزایش استفاده از سنگ و موزائیک به جای آسفالت قیمت تمام شده آن است چه عواملی در قیمت گذاری ساخت موزائیک وسنگ ها موثراست؟
درحال حاضرقیمت انواع سنگ هاطبق قانون حمایت ازتولیدکنندگان و مصرف کنندگان وزارت صنعت، معدن وتجارت تعیین می شود. به عبارتی دیگر جنس و کیفیت و تنوع سنگ ها منجر به تفاوت قیمت آنها نیز می شود. اما در مجموع با توجه به دوام و کیفیت همچنین زیبایی این کف پوش ها استفاده از آن می تواند توجیه پذیر باشد. البته تولید کنند گان با ارتقای کیفیت تولید سنگ و طراحی مناسب آن در زیباسازی شهری و ارتقای ایمنی شهری در مواجهه با حوادثی مانند سیل نقش موثری را ایفا می کنند. اتحادیه، در زمینه فروش این کف پوش ها و سنگها به صورت کامل نظارت دارد تا هم در قیمت و هم در کیفیت خللی به وجود نیاید.
اتحادیه سنگبران تبریز و تولید کنندگان سنگفرش چه مطالباتی برای افزایش همکاری با مسئولان شهری برای تولید کافی محصولات مورد نیاز دارد؟
درحال حاضر وضعیت اقتصادی نامناسب جزء مشکلات اساسی فعالان این صنف به حساب می آید. استخراج و تولید سنگ از معادن به اعتبار بیشتری نیاز دارد که اعضاء توانای پرداخت هزینه های آن را ندارند. به عنوان مثال، درفصل زمستان باتوجه به سردی هوا و از طرفی کمبود نقدینگی درمیان فعالان این صنف موجب می شودکه میزان تولید سنگ های مختلف کاهش یابد. که دراین زمینه اتحادیه برای جلوگیری از کاهش تولید، خواستار دریافت وام۴ درصدی برای اعضای تحت پوشش خود است.