به گزارش صنعت تبریز ، ایستگاه راه‌آهن تبریز در سال ۱۲۹۵ با بهره‌برداری از محور تبریز-جلفا به‌طول ۱۴۹ کیلومتر در تبریز افتتاح شد.
این خط راه آهن در سال ۱۳۳۷ خورشیدی و پس از اتمام جنگ جهانی دوم در محور تبریز-تهران به‌طول ۷۴۸ کیلومتر به بهره‌برداری رسید.
در حال حاضر این خط راه آهن با احداث خط ریلی تبریز – میانه به مرحله توسعه ای دیگری نزدیک میشود.