صدای مردم ستونی برای انعکاس نظرات شهروندان و بیان مشکلات آنان است.

خاموشی ورودی شهر سنگ
شهر سنگ تبریز واقع در محدوده شهرداری منطقه ۵ تبریز از روشنایی شهری بی بهره است و این در حالی است که  قبض های عوارض شهری برای این منطقه از تبریز ارسال میشود.اگر این محدوده جزو شهرداری هست خدمات شهری هم باید ارائه شود.

ناصر نقی پور – شهرسنگ تبریز
 

 

مشکل تردد روی پل کابلی تبریز

مسئولان محترمی که زمان افتتاح پل کابلی تبریز آن را بزرگترین پل کابلی خاورمیانه اعلام کردند آیا از وضعیت تردد روی این پل و ترافیک سنگین به ویژه در ساعات ابتدایی و پایانی روز خبر دارند. ترافیک روی پل تا  تقاطع افلاک نما و مقابل هتل شهریار نیز کشیده میشود.

کاوه نمازی – تبریز

 

 

   سطل‌های زباله پشت خوابگاه
انباشت سطل‌های زباله شهری پشت خوابگاه دانشجویان در شهرک امام خمینی تبریز منظره بدی به وجود آورده است. از مسئولان شهرداری تقاضا  میشود.نسبت به جمع‌آوری این سطل‌ها اقدام کنند. برخی شهروندان هم زباله های خود را به این زباله ها اضافه می کنند که موجب بوی بد میشود. ساکنان اطراف خوابگاه از این وضعیت گله مند هستند.
علی فیضی – تبریز

 

   مشکل بیماران قلبی در مرکز شهید مدنی تبریز
مشکلی که هم‌اکنون بیماران قلبی در بیمارستان شهید مدنی  با آن مواجه هستند، نبود تجهیزات کافی است. بیمارانی که وضعیت مالی بهتری دارند به مراکز خصوصی مراجعه می کنند اما چاره بیماران بی بضاعت در این مرکز چیست و تا کی باید کمبود امکانات و مراجعه زیاد بیماران در این مرکز مشاهده شود.برخی پزشکان به صراحت اعلام می کنند برای درمان به بیمارستهای خصوصی تبریز مراجعه کنید.

شهره علی پور – تبریز