رئیس دفتر رئیس جمهور در جمع صنعتگران ، تجار و آذربایجانیهای مقیم خارج بر ضرورت برنامه ریزی مدون در توسعه اقتصادی و صنعتی کشور و نقش آذربایجان شرقی در الگو دهی استانی تاکید کرد.

به گزارش صنعتیمز به نقل از مهر ، محمد نهاوندیان در جلسه توسعه و سرمایه گذاران آذربایجان شرقی در تبریز با بیان اینکه آذربایجان شرقی استعدادها و توانمندی های بالایی در همه زمینه ها دارد، افزود: با رویکرد جدیدی که دولت درپیش گرفته موانع حرکت سریع توسعه پایدار استان ها رفع می شود.

نهاوندیان با بیان اینکه اتاق بازرگانی تبریز سابقه ای بیش از ۱۰۰ ساله دارد، گفت: این استان پتانسیل های بالای معدنی و صنعتی دارد که باید این ظرفیت ها را به سرمایه گذاران معرفی کرد.

وی با بیان اینکه امیدواریم حاصل مذاکرات رسیدن به توافقی جامع باشد، ابراز داشت: این توافق جامع، موانع را برای حضور ایران در مناسبات بین المللی برطرف خواهد کرد. این موضوع همچنین باعث رشد تولید ملی می شود.

رئیس دفتر رئیس جمهور بر ضرورت الگوسازی مبادلات اقتصادی برای فصل جدید بعداز رفع تحریم‌ها تاکید کرد و گفت: آذربایجان شرقی برای این الگوسازی استانی مناسب است.

نهاوندیان با تاکید بر اینکه باید به منابع کشور نگاه بلندمدت همراه با برنامه ریزی مشخص داشته باشیم، افزود: رسیدن به توسعه باعث رشد پایدار و پرشتاب می شود. رشد اقتصادی با بی برنامه گی حاصل نمی شود.

وی به ضرورت اعتماد سازی برای ورود سرمایه گذاران نیز تاکید کرد و گفت: باید به سرمایه گذاران آرامش و اعتماد نسبت به آینده بدهیم و به آنها بگوییم که آرامش نسبی در بازارها فراهم شده است.

رئیس دفتر رئیس جمهور بر ضرورت صرف منابع کشور بر اساس اولویت ها و برنامه ریزی ها تاکید کرد و ابراز داشت: باید دولت و بخش خصوصی برای موفقیت در کارها با همدیگر همکاری و تعامل خوبی داشته باشند.