بچه گربه بازیگوش داخل روشویی یک منزل مسکونی در خیابان ۴۲ متری تبریز گیر افتاد.

به گزارش صنعتیمیز ؛ اوائل امشب بچه گربه بازیگوش داخل لوله فاضلاب یک روشویی خانگی  در خیابان ۴۲ متری تبریز ، به دام افتاد و اهالی این واحد مسکونی برای نجات این گربه دست به دامان آتش نشانی شدند.

اکیپ آتش نشانی تبریز نیز با حضور در محل نسبت به نجات این بچه گربه به دام افتاده اقدام کرد.