میزان سرمایه گذاری خارجی جذب شده در آذربایجان شرقی در بهار امسال نسبت به مدت مشابه سال پیش ۲۱ درصدی رشد داشته است.

 به گزارش پایگاه خبری،تحلیلی صنعـتیـمیـز، هاشم زاده مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری با بیان این خبر گفت : در سه ماه نخست امسال ۶ میلیون و ۶۲۵ هزار یورو سرمایه گذاری خارجی در استان مصوب و ۴ میلیون و ۶۶۵ هزار یورو از این رقم جذب شده است.

وی افزود : طرح تولید پوشک کامل بچه از کشور ترکیه به ارزش ۳ میلیون و ۱۶۵ هزار یورو در منطقه آزاد ارس مهمترین سرمایه گذاری خارجی جذب شده در استان است که همه آن جذب شده است.

مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری ادامه داد : طرح سرمایه گذاری خارجی دیگر جذب شده ، طرح تولید دستمال مرطوب از ترکیه در منطقه ویژه اقتصادی سهلان به ارزش ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار یورو است که یک و نیم میلیون یورو آن محقق شده است.