دور همی ادبی با حضور اساتید خوشنویسی و شعر استان در محل داده تجارت تبریز برگزار شد.

در این محفل ادبی استاد زنوزی از مفاخر خوشنویسی استان و از شاگردان و ملازمان استاد شهریار در سخنانی اشعاراستاد شهریار را برخواسته از روحیه معنوی و الهی وی دانسته وتاکید کرد: عرفان استاد شهریار و شخصیت والای وی هنوز ناشناخته مانده اما آنچه مایه امیدواری است توجه جوانان به این شخصیت الهی و توجه به اشعار وی است.

استاد اعظمی از شعرای معاصر استان هم در این محفل ادبی برگزاری چنین نشستهایی توسط جوانان را نشانه ای خوشایند از آینده ادبی استان دانست و ابراز امیدواری کرد: در سایه چنین برنامه هایی ، حرکتهای ادبی و فعالیتهای فرهنگی توسعه پیدا کند.

رسول نامور رئیس شرکت داده تجارت هم در این جلسه با اشاره به اهداف برگزاری این دور همی گفت: توسعه فعالیتهای فرهنگی و ادبی با محوریت بزرگانی چون استاد شهریار از مطالبات نسل جوان است و نسل جوان این خواسته را دارند که با توجه به پیشینه فرهنگی استان حرکتهای بزرگتری صورت گیرد.