سقوط دیوار یک ساختمان فرسوده درخیابان شهید اصمعی تبریز  به علت فرسودگی ساختمانی رخ داد

به گزارش صنعتیمیز به نقل از  روابط عمومی و بر اساس اعلام ستاد فرماندهی عملیات سازمان در ساعت۱۸:۳۹دقیقه امروز سه‌شنبه مورخه ۹۵/۱/۳۱یک مورد حادثه آوار به آدرس خیابان شهید اصمعی اول خیابان شهید اصولی به مرکز پیام سازمان گزارش گردید که گروه نجات ایستگاه۲۰به محل اعزام و مشاهده گردید که دیوار جنوبی یک ساختمان دوطبقه دراثر فرسودگی سقوط کرده است، که خوشبختانه این حادثه تلفات جانی در برنداشته است.
نیروهای عملیاتی ابتدا با نوار خطر ساختمان موردنظر را که بعلت فرسودگی محیط خطرناک مشخص نموده،سپس آنرا به عوامل وهمکاران خدمات شهری و نیروی انتظامی تحویل دادند.

خانه 3 خانه1