سخنگوی شرکت ملی پخش فرآوره‌های نفتی گفت: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی به عنوان متولی توزیع و عرضه بنزین و متوبع سیاستهای و تصمیم گیری‌های دولت هستیم که به محض اعلام نتایج اطلاع رسانی خواهد شد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، داوود عربعلی در خصوص ابطال شدن سهمیه ۷۰۰ تومانی در کارتهای سوخت اظهار داشت: تاکنون خبری مبنی برابطال سهمیه ۷۰۰ تومانی اعلام نشده است و به نظر میرسد جو اطلاع رسانی برخی از رسانه ها به این موضوع دامن میزند که شایعاتی را در جامعه منعکس میکند.

سخنگوی شرکت ملی پخش فرآوره های نفتی با رد هر گونه مشکلات فنی سامانه هوشمند سوخت به منظور واریز سهمیه بنزین گفت: هیچ گونه مشکل فنی در سامانه هوشمند سوخت وجود ندارد و دلیل عدم واریز سهمیه بنزین خودروهای شخصی به دلیل تصمیم گیری های دولتی است.

وی خاطرنشان کرد: هیئت دولت با مسئولان ستاد سوخت جلساتی را به همین منظور برگزار میکند و ما منتظر تصمیم نهایی انها هستیم و به محض اعلام نهایی از سوی دولت اطلاع رسانی خواهیم کرد.

وی یاد اور شد: این تصمیم گیری ظرف دو روز آینده اطلاع رسانی خواهد شد.