ورزشکار تبریزی با درخشش خود در کشور جمهوری آذربایجان پرچم دار مدافعان حرم شد.
افشین آریایی نژاد بسیجی ورزشکار تبریزی پس از قهرمانی در مسابقات بین المللی که در کشور جمهوری آذربایجان برگزار شد، با در دست گرفتن عکس شهدای مدافع حرم این شهدا را قهرمانان واقعی جهان نامید.
این ورزشکار تبریزی مدال خود را در انظار رسانه های غربی با گردن آویز چفیه که نشان مقاومت و پیروزی ملت ایران است و به همراه رونمایی از تمثال مبارک شهدای مدافع حرم در سکوی قهرمانی تقدیم شهدای مدافع حرم کرد.


اعزام این تیم توسط فدراسیون کونگ فو وهنرهای رزمی به عنوان تیم ملی جمهوری اسلامی ایران به مسابقات بین المللی صورت گرفت وافشین آریایی نژاد به عنوان عضو تیم دراین مسابقات حضور داشت وتوانست مدال طلا وکمربند قهرمانی را بدست آورد.