کاندیدای انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: برای مجلس افراد با تجربه موفق تر خواهند بود و جوان ها کارایی کمتری دارند.

به گزارش صنعت تبریز، علیرضا منادی امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به اهداف و برنامه های خود در کاندیداتوری مجلس شورای اسلامی گفت: بسیاری از برنامه هایی که در زمان نمایندگی داشته ام بعد از نمایندگی نیز دنبال کرده ام و امروز با آگاهی کامل از شرایط تبریز و استان در انتخابات حاضر شده ام.

وی با بیان اینکه در دو دوره حضور خود در مجلس طرفدار هیچ حزبی نبوده گفت: این دوره هم در هیچ حزبی نیستم ولی احزاب از من حمایت کرده اند که من نیز آماده همکاری با همه به نفع مردم هستم.

وی ادامه داد: نمایندگان در دو دوره مجلس به من اعتماد داشتند که نتیجه آن حضور در هیت رئیسه و حضور به عنوان نایب رئیس کمیسون برنامه وبودجه بود.

وی با دفاع از پروژه آزاد راه تبریز – بازرگان آن را به نفع مردم استان دانست و گفت: برای بزرگراه تبریز – سهند هم تلاش کرده ام و معتقد به حل مشکلات به صورت آنی هستم.

کاندیدای انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: برای مجلس افراد با تجربه موفق تر خواهند بود و جوان ها کارایی کمتری دارند.