انتخابات مرحله دوم مجلس شورای اسلامی درتبریز مصداق کاملی از یک رویارویی دموکراتیک و احزاب به حساب می آید و فارغ از نتیجه آن یک حرکت سیاسی و آزمونی برای تحزب در اولین های کشور است.

مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی ۱۰ اردیبهشت در تبریز و چند شهر دیگر استان و کشور برگزار می شود و شهر تبریز به  عنوان حساسترین حوزه انتخابیه توجه بسیاری از سیاسیون کشور را به خود جلب کرده است.

این مرحله از انتخابات تاثیر ویژه ای بر ترکیب مجلس و قدرت احزاب نیز خواهد گذاشت چراکه دو عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی و نیز رئیس اصولگرایان استان و از تاثیر گذارترین چهره های اصولگرایی مجلس اینبار در مقابل چهره های کمتر شناخته شده اصلاح طلبان قرار گرفته اند و آنان توانسته اند در برابر تمامی عناوین و اسامی دهن پرکن این شخصیتها اعتماد مردم را برای دور دوم جلب کنند.

انتخابات مرحله دوم مجلس شورای اسلامی درتبریز مصداق کاملی از یک رویارویی دموکراتیک و احزاب به حساب می آید و فارغ از نتیجه آن یک حرکت سیاسی و آزمونی برای تحزب در اولین های کشور است و می توان با بررسی عاقلانه رفتارهای سیاسی طرفین نقشه راه خوبی برای آینده احزاب در کشور ترسیم کرد و تبریز فرصت این را خواهد داشت تا اولینی دیگر در زمینه تقابل جریانهای سیاسی در مقابل آرای مردمی داشته باشند.

بخشی از بدنه اصولگرایان امیدوارند با توجه به کمتر شدن استقبال مردم از دور دوم انتخابات که به صورت سنتی رخ می دهد ، شانس بیشتری برای پیروزی در مجلس داشته باشند و به عبارت بهتر آنان پیروزی خود را در حضور کمتر مردم می دانند و از این رو به جای تبلیغات در تبریز توجه خاص خود را به نقاط حاشیه ای ، روستاهای اطراف و مناطق محروم متمرکز کرده اند تا از تجربه دوره های قبل نیز بهره مند شوند.

اما در این سوی میدان تخلف محرز سه کاندیدا که اسامی آنان از سوی فرماندار تبریز اعلام نشد موجب دلخوری مردم در اولین روز تبلیغات شد چرا که این افراد حداقل قوانین انتخاباتی را نادیده گرفته و چهره شهر را نامیمون کردند.

به هر روی و فارغ از بیرون آمدن نام کدام جناح از صندوق آراء که تاثیری کوتاه مدت خواهد بود ، مردم و جریانهای سیاسی این فرصت را در مدت یک هفته آینده خواهند داشت تا تحزب را به معنای واقعی کلمه تجربه کنند.

پرهیز از توهین و تخریب  یکدیگر ، تبین برنامه ها در میزگردهای تخصصی و همایشها و نیز خوداری کردن از اقدامات عوام فریبانه می تواند هفته ای دلچسب از نظر سیاسی را برای مردم تبریز رقم بزند.