آیا می‌دانید میزان فروش و سود شستا در شش‌ماه ابتدایی سال ۱۳۹۸ چقدر شده است؟

مجمع_شستا

شستا_رسانه👇👇

📡 telegram.me/shastamedia

📱 instagram.com/shastamedia

💬 twitter.com/shastamedia