رئیس  انجمن قطعه سازی کشور : تحقق قطب سوم خودرو در استان مستلزم ایجاد تشکل بزرگ صنعتی بومی درآذربایجان شرقی است.

چند ماه قبل استاندار آذربایجان شرقی در نخستین روزهای آغاز به کار به عنوان ارشدترین مقام اجرایی دراستان و در گفتگو با همشهری از برنامه ریزی برای ایجاد قطب سوم خودروی کشور دراستان خبر داده بود. در حال حاضر به غیر از ایران خودرو و سایپا کارخانجات متعدد خودرو سازی در کشور فعال بوده و در آذربایجان شرقی کارخانجات متوسط خودرو سازی فعال هستند که خودروهای سبک و سنگین تولید می کنند که برخی از این خودروها درنوع خود منحصر به فرد هم هستند اما اینکه این استان بتواند قطب سوم خودرو سازی را به صورت متمرکز در خود جای دهد هدفی است که استاندار جدید آن را اعلام کرده و حال پس از چند ماه از این هدفگذاری همشهری به دنبال  بررسی میزان پیشرفت و تحقق آن است.

پیش زمینه های ایجاد قطب سوم خودرو دراستان

انتخاب رضا رحمانی ، نماینده سابق تبریز ، اسکو وآذرشهر به عنوان وزیر صنعت معدن و تجارت را می توان یکی از عوامل تسریع در استقرار قطب سوم خودرو دراستان دانست. یکی از وعده ها و دغدغه های رحمانی درزمان انتخابات مجلس شورای اسلامی ضرورت ایجاد این قطب دراستان با توجه به استقرار قطعه سازان بزرگ و اصلی خودروی کشور در این استان بود.

رحمانی در جلسات مختلف از تلاش خود و همکارانش در مجلس برای انتقال زیر ساختهای لازم دراین زمینه خبر داده و بود و پس از انتخاب به عنوان وزیر جدید صمت در اقدامی عملی اختیارات ویژه ای به استاندار آذربایجان شرقی تفویض کرد تا وی بتواند با سرعت بیشتری این گام را دنبال کند.

گذشته از این تمایل  نعمت زاده وزیر سابق صمت به ایجاد این قطب دراستان با توجه به سبقه وی در صنعت خودرو سازی کشور موجب شده تا روند تحقق این آرزوی صنعتی در استان تسریع شود.

حضور محمد رضا نعمت زاده  در جلسه اخیر صنعتگران استان و تشویق آنان توسط نعمت زاده به حضور موثر صنعتگران بومی درایجاد کارخانه بزرگ خودروسازی کشوردر استان پیش زمینه دیگری برای ایجاد این صنعت در استان است که می تواند علاوه بر استان شمالغرب کشور را نیز تحت تاثیر قرار داده وزمینه صادرات انواع خودرو را هم با توجه به مرزی بودن استان مهیا کند.

برگزاری جلسات هماهنگی صنعتگران استان

رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت آذربایجان شرقی در این زمینه می گوید: باتوجه به اهداف کلانی که از سوی مسئولان ارشد استان تعیین شده ایجاد یک تشکل بزرگ صنعتی برای خودروسازی دراستان مورد توجه قرار دارد تا بتوان با محوریت این سازمان این همگرایی و تشکل واحد را سرو سامان داد.

حسین نجاتی ادامه می دهد: ایجاد یک برند بومی در گستره توزیع ملی و با اولویت خودرو سازی در استان به عنوان یک مطالعه راهبردی دراستانداری آذربایجان شرقی پیگیری میشود و به صورت علمی در این زمینه برنامه ریزی میشود.

وی خاطر نشان می کند: جلسات متعددی در این زمینه تشکیل شده که در آخرین جلسه ای که در محل سازمان صمت در استان وبا حضور خودروسازان برتراستانی و وزیر سابق صمت برگزار شد هماهنگی های لازم برای تعیین محورهای مطالعه و اینکه چه خودروهایی مزیت تولید در استان را دارند بررسی شد.

امکان تولید خودروهای تجاری سبک وسنگین در استان

رئیس  هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشورمیگوید: در آذربایجان شرقی شرکتهای بزرگ صنعتی وجود دارد که می توانند زمینه لازم برای ایجاد قطب سوم خودرو در استان را مهیا کند شرکتهایی مانند تراکتور سازی ، ایدم ، چرخشگر، ماشین سازی و دهها شرکت بزرگ و صدها واحد قطعه ساز کوچک و متوسط دراستان در حقیقت اجزای تشکیل دهنده یک واحد صنعتی بزرگ و بومی خودرو ساز در کشور هستند.

رضا پاشایی ادامه می دهد: برای موفقیت در این زمینه در گام نخست نیازمند شناخت ظرفیتهای موجود وهمگرایی واحدهای صنعتی قطعه ساز بوده و در گام دوم باید مزیتهای تولید خودروهای مناسب دراستان شناسایی شود که بر این اساس و با بررسی های اولیه مشخص شده که امکان تولید انواع خودروهای سبک و سنگین تجاری دراستان همچنین مونتاژ انواع کشنده های معتبر جهانی وجود دارد.

وی عنوان می کند: در همین زمینه وبا توجه به پیشینه استان درزمینه تولید ومونتاژ خودروهای باری سنگین دراستان از مزیت خوبی برخوردار هستیم و در این زمینه با شرکت سایپا همچنین سازمان استاندارد توافقاتی صورت گرفته است تا گامهای ایجاد قطب سوم خودروی کشور در تبریز محکم و عملیاتی تر برداشته شود.

وی تصریح می کند: شرکتهایی مانند ایدم و چرخشگر برای تولید موتور خودرواعلام آمادگی کرده اند و بخش خصوصی هم درزمینه مونتاژ انواع کشنده های سنگین به صورت انبوه اعلام آمادگی کرده است البته این شرکتها در حال حاضر نیز موتور و کشنده تولید و مونتاژمی کنند اما در قالب قطب خودروسازی شرکتهای موجود به صورت یک هلندینگ وبا هدف گذاری مشخص تر و با یک برند واحد به فعالیت ادامه می دهند . در حقیقت این قطب خودرو به هم چسباندن و تقویت قطعات پازلی است که می تواند منجر به یک صنعت پویا و افتخار آفرین در عین اشتغال زا بودن در استان باشد.

وی از آغاز مطالعات لازم دراین راستا خبر داده و بیان می کند: با انجام مطالعات لازم نقشه راه ایجاد این قطب دراستان مشخص ترمیشودوبا هماهنگی مشاوران صنعتی استانداری و دانشگاه های استان همچنین تولید کنندگان خودرو این مطالعات با رویکرد عملیاتی شدن در آینده نزدیک انجام میشود.

فرزاد ملازاده – تبریز