نتیجه اخلاقی انتخابات مرحله دوم شورای اسلامی در دهمین دوره خود برای مردم تبریز و افکار عمومی به خوبی مشخص شده  وفارغ از نتایجی که از صندوقهای رای بیرون خواهد آمد نتیجه اخلاقی انتخابات از هم اکنون اعلام شده است.

به گزارش صنعتیمیز ، برگزاری انتخابات شورای اسلامی درمرحله دوم در آذربایجان شرقی از اهمیت خاصی برخودار است و به نوعی رویارویی دو جریان سیاسی کشور در تبریز محسوب میشود و هر کدام از این دو جریان تلاش دارند تا دیگری را در میدان تبریز و آذربایجان شرقی شکست دهند.

اما آنچه در این میان مهم است رعایت قواعد بازی و ملتزم بودن به حداقل موارد اخلاق انتخاباتی است که متاسفانه با آغازین روز تبلیغات در سطخ تبریز و چند شهر دیگر استان به صورت محرز این بی اخلاقی ها مشاهده میشود.

تهمت زدن به دبگر کاندیدها به صورت علنی ، سوء استفاده از دستگیری اعضای شورای اسلامی شهر برای تخریب نامزدهایی که هیچ ربطی به آنان ندارد و بیان مسائلی که امکان رد یا تائید ندارد به شدت در این روزها رواج یافته و مردم با تاسف این بی اخلاقی ها را نظاره هستند.

اقدام عوام فریبانه یکی از روشهایی است که به شدت از سوی برخی نامزدها صورت می گیرد و با توجه به محدود بودن نفرات به خوبی این اقدامات به چشم می آید.

نتیجه اخلاقی انتخابات مرحله دوم شورای اسلامی در دهمین دوره خود برای مردم تبریز و افکار عمومی به خوبی مشخص شده  وفارغ از نتایجی که از صندوقهای رای بیرون خواهد آمد نتیجه اخلاقی انتخابات از هم اکنون اعلام شده است.

افکار عمومی نظاره گر حرکتهای ضد اخلاقی هستند و به خوبی تضاد شعار و عمل را مشاهده می کنند و بر همین اساس فرصت خوبی برای انتخاب فرد اصلح دارند و اگر نتوانند به درک خوبی از انتخاب اصلح برسند کس دیگری جز خرد جمعی مردم تبریز مقصر نخواهد بود.