نیرومند اسکویی که از رسانه ای ترین مدیران آذربایجان شرقی بود با قبول سمت مدیر عاملی شهرک های صنعتی آذربایجان شرقی در گیر و دار مافیای خبری حاکم بر شهرک های صنعتی آذربایجان شرقی حضوری بسیار کم رنگ دررسانه های استان پیدا کرده است.

به گزارش صنعتیمیز ، در زمان تصدی مدیر عاملی عسگری بر شهرک های صنعتی آذربایجان شرقی ، ارتباط محدود رسانه ای توسط وی برقرار بود و تنها چند خبرگزاری محدود می توانستند اخبار این مرکز را به صورتی طبقه بندی شده و گزینشی منعکس کنند و دیگر رسانه ها امکان این امر را نداشتند و حتی با وجود پیگیری های دیگر رسانه ها ،امکان ارتباط خبری علی رغم وجود واحد رسانه ای مازاد بر روابط عمومی در این مرکز با مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره شهرک های صنعتی استان وجود نداشت.

خبرنگار صنعت تبریز درمدت تصدی دکتر عسگری بر این شهرک چندین بار با وی مصاحبه تلفنی برقرار کرده و وی با کمال همکاری رسانه ای و نیز حمایتهای مورد وجهه رسانه ای خود را به نمایش گذاشت و حتی فعالتر از واحد رسانه ای خود ، ارتباطی مستمر با خبرگزاریها و روزنامه ها و سایتهای خبری داشت.

وی همچنین با گلایه از واحد رسانه ای و روابط عمومی و با در اختیار گذاشتن تلفن شخصی اش در تمام ساعات شبانه روز همکاری خبری با رسانه ها داشت.

حال و با تغییر مدیر عامل شهرک های صنعتی آذربایجان شرقی و انتصاب سید مرتضی نیرومند اسکویی ، این سرنوشت در انتظار وی نیز می باشد.

نیرومند اسکویی که از رسانه ای ترین مدیران آذربایجان شرقی بود با قبول سمت مدیر عاملی شهرک های صنعتی آذربایجان شرقی در گیر و دار مافیای خبری حاکم بر شهرک های صنعتی آذربایجان شرقی حضوری بسیار کم رنگ دررسانه های استان پیدا کرده است.

وی در تماس تلفنی با خبرنگار صنعتیمیز ضمن اعلام آمادگی برای همکاری خبری قول یک نشست اختصاصی را می دهد که با توجه به کارشکنی واحد رسانه ای این سازمان این نشست نیز صورت نمیگیرد.

مشخص نیست که تا چه زمانی این مافیای خبری و این عدم ارتباط با رسانه ها علی رغم وجود بیش از ۵۰ شهرک صنعتی در استان ادامه خواهد داشت؟

آیا حضور فعال رسانه ها و انتقال مطالب به زیان افراد خاصی در مجموعه شهرک های صنعتی است ؟ و آیا مدیر عامل جدید خواهد توانست با این پدیده زشت برخورد کند؟

تمامی این رویکرد نامطلوب در حالی است که استاندار آذربایجان شرقی به کرات از ادارات دولتی خواسته تا ارتباط مستمری با رسانه ها و انعکاس عملکرد خود داشته باشند.